رهن و اجاره انواع املاک مسکونی، خانه و آپارتمان در مدائن تهران

مدائن ۵۸ متر تکخواب
ودیعه: ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در مدائن
آپارتمان ۹۵ متری هفت حوض
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش در مدائن
آپارتمان ۹۵ متری هفت حوض
آپارتمان ۷۰ متر ، خ مدائن نارمک ، فقط زوج
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش در مدائن
آپارتمان ۷۰ متر ، خ مدائن نارمک ، فقط زوج
۸۰ متر/۲ خواب/نارمک/دمیرچی
ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در مدائن
۸۰ متر/۲ خواب/نارمک/دمیرچی
آپارتمان ۶۰ متر یکخوابه در مدائن
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در مدائن
۸۵ متر آپارتمان با دید میدان با دسترسی کامل
ودیعه: ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
پریروز در مدائن
آپارتمان ۶۸ متری یک خوابه
ودیعه: ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
پریروز در مدائن
آپارتمان ۴۵ متر میادین هفت حوض
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در مدائن
۱۲۵ متر سه خوابه/فول(نارمک)
ودیعه: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در مدائن
اپارتمان ۱۳۵ متر سه خوابه
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در مدائن
آپارتمان نارمک ۱۱۰ متر
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در مدائن
۱۳۰ متری رهن و اجاره نارمک
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در مدائن
۱۳۰ متری رهن و اجاره نارمک
اپارتمان ۹۰ متری دوخوابه میدان ۲۲
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
آژانس املاک در مدائن
اپارتمان ۹۰ متری نبش میدان ۷
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در مدائن
۶۷مترمیدان۱۸
ودیعه: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ روز پیش در مدائن
آپارتمان نارمک ۱۰۵ متر نوساز
ودیعه: ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
آژانس املاک در مدائن
آپارتمان نارمک ۱۰۵ متر نوساز
آپارتمان ۶۰ متری یک خوابه
ودیعه: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در مدائن
آپارتمان ۶۰ متری یک خوابه
۶۷ متر/۲ خواب/میدان ۱۶/نارمک
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در مدائن
۶۷ متر/۲ خواب/میدان ۱۶/نارمک
۸۰ متر/۲ خواب/دمیرچی/نارمک
ودیعه: ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در مدائن
۸۰ متر/۲ خواب/دمیرچی/نارمک
اپارتمان ۱۴۰ متری خیابان حاجی عبادی
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در مدائن
آپارتمان ۶۵متری یکخوابه مناسب برای زوج
ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در مدائن
آپارتمان ۶۵متری یکخوابه مناسب برای زوج
آپارتمان 60 متر میدان 27
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در مدائن
نارمک، میدان 17
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۶ روز پیش در مدائن
نارمک، میدان 17
100متر آپارتمان چمن شرقی تک واحدی
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در مدائن
بعدی