رهن و اجاره انواع املاک مسکونی، خانه و آپارتمان در زاهد گیلانی تهران

ّآپارتمان 54متر/خوش نقشه/پیروزی/زاهد گیلانی
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش در زاهد گیلانی
آپارتمان ۵۰ متری یک خوابه پیروزی
ودیعه: ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۶ ساعت پیش در زاهد گیلانی
آپارتمان ۱۳۳ متر ، سه راه سلیمانیه
ودیعه: ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
پریروز در زاهد گیلانی
خانه دربست دو طبقه خیابان پرواز
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
پریروز در زاهد گیلانی
آپارتمان ۸۵ متری ۲ خوابه
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در زاهد گیلانی
آپارتمان ۸۵ متری ۲ خوابه
آپارتمان ۷۰ متر ۱ خواب
ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در زاهد گیلانی
رهن و اجاره آپارتمان خوش نقشه
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در زاهد گیلانی
رهن و اجاره آپارتمان خوش نقشه
۱۵۰ متر سه خوابه فول،نبش کلینی
ودیعه: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در زاهد گیلانی
۱۵۰ متر سه خوابه فول،نبش کلینی
57 متر تخلیه پیچک
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۴ روز پیش در زاهد گیلانی
57 متر تخلیه پیچک
۵۰متری
ودیعه: ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۵ روز پیش در زاهد گیلانی
۵۰متری
آپارتمان ۵۳،ط اول
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۶ روز پیش در زاهد گیلانی
آپارتمان ۵۳،ط اول
آپارتمان .طبقه اول.حدود 50متر.خ.زاهدگیلانی
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در زاهد گیلانی
آپارتمان ٥٦ متری خیابان پرواز
ودیعه: ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش در زاهد گیلانی
آپارتمان ٥٦ متری خیابان پرواز
آپارتمان ۷۰متری دوخواب
ودیعه: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در زاهد گیلانی
آپارتمان ۵۴ متری پرواز
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در زاهد گیلانی
آپارتمان ۳۲متری تمیز
ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲ هفته پیش در زاهد گیلانی
100متر آپارتمان اصل محله چهارصددستگاهفول امکانات
ودیعه: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در زاهد گیلانی
100متر آپارتمان اصل محله چهارصددستگاهفول امکانات
رهن آپارتمان ۵۳ متری واقع در پیروزی
ودیعه: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲ هفته پیش در زاهد گیلانی
رهن آپارتمان ۵۳ متری واقع در پیروزی
150 متری فول بر خیابان صفا
ودیعه: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲ هفته پیش در زاهد گیلانی
150 متری فول بر خیابان صفا
آپارتمان ۹۰ متری در زاهدگیلانی
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در زاهد گیلانی
پیروزی،سه راه سلیمانیه،۵۸متری،خوش نقشه
ودیعه: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۴ هفته پیش در زاهد گیلانی
پیروزی،سه راه سلیمانیه،۵۸متری،خوش نقشه
متراژ۶۰
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۴ هفته پیش در زاهد گیلانی
متراژ۶۰
آپارتمان ۴۶ متری با پارکینگ
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در زاهد گیلانی
آپارتمان ۴۶ متری با پارکینگ
بعدی