رهن و اجاره خانه در دیوار زاهد گیلانی تهران

آپارتمان 32متر یک خواب

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش در زاهد گیلانی
آپارتمان 32متر یک خواب
۶

آپارتمان ۵۸ متر پیروزی پورمند

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش در زاهد گیلانی
آپارتمان ۵۸ متر پیروزی پورمند
۵

آپارتمان60متر/تک واحدی/زاهدگیلانی

ودیعه: ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: رایگان
آژانس املاک در زاهد گیلانی
آپارتمان60متر/تک واحدی/زاهدگیلانی
۱۶

زاهدگیلانی /۵۰متری/تکواحدی/

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در زاهد گیلانی
زاهدگیلانی /۵۰متری/تکواحدی/
۷

۶۱ متر تخلیه،زاهدگیلانی شمالی

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در زاهد گیلانی
۶۱ متر تخلیه،زاهدگیلانی شمالی
۶

آپارتمان،110متر،دوخوابه

ودیعه: ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: رایگان
۴ روز پیش در زاهد گیلانی
آپارتمان،110متر،دوخوابه
۱۲

آپارتمان ۷۲ متر دو خوابه بازسازی شده

ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: رایگان
۴ روز پیش در زاهد گیلانی
آپارتمان ۷۲ متر  دو خوابه بازسازی شده
۸

۶۰ متری، دوخواب، خوش نقشه

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در زاهد گیلانی
۶۰ متری، دوخواب، خوش نقشه
۶

80متر دوخوابه فول

ودیعه: ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: رایگان
مشاور املاک در زاهد گیلانی
80متر دوخوابه فول
۷

۵۵متر، بازسازی کامل

ودیعه: توافقی
اجارهٔ ماهانه: توافقی
۵ روز پیش در زاهد گیلانی
۵۵متر، بازسازی کامل
۷

کنارگذر اتوبان امام علی نقاشی شده و تخلیه

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در زاهد گیلانی
کنارگذر اتوبان امام علی نقاشی شده و تخلیه
۷

آپارتمان ۶۰ متری پیروزی

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در زاهد گیلانی
آپارتمان ۶۰ متری پیروزی
۱۰

کاغذ دیواری. آشپزخانه ام دی .دو کمد دیواری

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در زاهد گیلانی

اپارتمان ۹۷متری سه خوابه ()

ودیعه: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: رایگان
هفتهٔ پیش در زاهد گیلانی
اپارتمان ۹۷متری سه خوابه ()
۸

آپارتمان ۵۰ متر زاهدگیلانی

ودیعه: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در زاهد گیلانی
آپارتمان ۵۰ متر زاهدگیلانی
۶

آپارتمان ۸۷ متری تک خواب

ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در زاهد گیلانی
آپارتمان ۸۷ متری تک خواب
۶

50 متر خوش نقشه پیروزی

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: رایگان
۲ هفته پیش در زاهد گیلانی

پیروزی/زاهدگیلانی/۵۳متر/با امکانات

ودیعه: ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: رایگان
مشاور املاک در زاهد گیلانی
پیروزی/زاهدگیلانی/۵۳متر/با امکانات
۵

۱۰۰ متر مستقل،ثاراله شرقی

ودیعه: ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: رایگان
مشاور املاک در زاهد گیلانی
۱۰۰ متر مستقل،ثاراله شرقی
۲۰

۶۵متر آپارتمان با پارکینگ و انباری

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در زاهد گیلانی

آپارتمان ۵۴ متری خیابان پرواز

ودیعه: ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: رایگان
۲ هفته پیش در زاهد گیلانی
آپارتمان ۵۴ متری خیابان پرواز
۳

آپارتمان یک خوابه

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: رایگان
۲ هفته پیش در زاهد گیلانی

آپارتمان ۷۵ متری تک خواب

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در زاهد گیلانی
آپارتمان ۷۵ متری تک خواب
۶

آپارتمان ۶۶ متری دو خوابه رهن و اجاره

ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در زاهد گیلانی
بعدی

رهن و اجاره خانه در دیوار زاهد گیلانی تهران