رهن و اجاره انواع املاک مسکونی، خانه و آپارتمان در جنت‌آباد جنوبی تهران

واحدی غرق نور،پرده خور و بدون مشرف
ودیعه: ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
نیم ساعت پیش در جنت‌آباد جنوبی
واحدی غرق نور،پرده خور و بدون مشرف
جنت اباد ۱۱۰متر ۲خوابه ( ۲ساله )
ودیعه: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۴ ساعت پیش در جنت‌آباد جنوبی
جنت اباد ۱۱۰متر ۲خوابه ( ۲ساله )
۹۰ متر ۲ خوابه خوش نقشه رو به آفتاب
ودیعه: ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در جنت‌آباد جنوبی
۹۰ متر ۲ خوابه خوش نقشه رو به آفتاب
۱۰۰ متر/ نوساز / سالن پرده خور/ خوش نقشه/ چهارباغ
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در جنت‌آباد جنوبی
۱۰۰ متر/ نوساز / سالن پرده خور/ خوش نقشه/ چهارباغ
100 متر تک واحدی دو خواب فول بازسازی
ودیعه: ۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در جنت‌آباد جنوبی
100 متر تک واحدی دو خواب فول بازسازی
۱۱۵ متر دو خوابه
ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در جنت‌آباد جنوبی
۱۱۵ متر دو خوابه
93متری،2خوابه
ودیعه: ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
فوری آژانس املاک در جنت‌آباد جنوبی
98متر/2خواب/کلید نخورده/فول امکانات/جنت آباد
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در جنت‌آباد جنوبی
98متر/2خواب/کلید نخورده/فول امکانات/جنت آباد
۸۰ متر ۲ خوابه چهارباغ شرقی
ودیعه: ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۶ ساعت پیش در جنت‌آباد جنوبی
۸۰ متر ۲ خوابه چهارباغ شرقی
اجاره و رهن آپارتمان 56 متری
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در جنت‌آباد جنوبی
100متر تخلیه بازسازی شده طبقه 2ونیم
ودیعه: ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در جنت‌آباد جنوبی
100متر تخلیه بازسازی شده طبقه 2ونیم
اپارتمان ۵۸متری بازسازی شده
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در جنت‌آباد جنوبی
اپارتمان ۵۸متری بازسازی شده
۱۵۰ متر مستقلات جنت اباد جنوبی
ودیعه: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در جنت‌آباد جنوبی
۱۵۰ متر مستقلات جنت اباد جنوبی
۱۲۰متر تکواحدی شاهین جنوبی
ودیعه: ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در جنت‌آباد جنوبی
۱۲۰متر تکواحدی شاهین جنوبی
آپارتمان ۱۰۲متری جنت آباد جنوبی
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در جنت‌آباد جنوبی
آپارتمان ۱۰۲متری جنت آباد جنوبی
۶۰ متر ۱ خوابه مناسب مجرد و خانواده جنت اباد جنوبی
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در جنت‌آباد جنوبی
۶۰ متر ۱ خوابه مناسب مجرد و خانواده جنت اباد جنوبی
86 متر دو خواب/10 واحدی/فول امکانات(جنت آباد)
ودیعه: ۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
آژانس املاک در جنت‌آباد جنوبی
86 متر دو خواب/10 واحدی/فول امکانات(جنت آباد)
۷۲متر دوخواب جنت جنوب بی همتا
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در جنت‌آباد جنوبی
۷۲متر دوخواب  جنت جنوب بی همتا
۱۱۰ متر فول تخلیه جنت آباد جنوبی
ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در جنت‌آباد جنوبی
۱۱۰ متر فول تخلیه جنت آباد جنوبی
۷۴متر دوخواب/فول بازسازی/تکواحدی
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در جنت‌آباد جنوبی
۷۴متر دوخواب/فول بازسازی/تکواحدی
آپارتمان ۶۸ متری دوخوابه
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در جنت‌آباد جنوبی
۶۵ متر / ۲ خواب / جهاد اکبر
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در جنت‌آباد جنوبی
۶۵ متر / ۲ خواب / جهاد اکبر
۹۵ متر / ۲ خواب / جنت آباد جنوبی
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در جنت‌آباد جنوبی
۹۵ متر / ۲ خواب / جنت آباد جنوبی
آپارتمان ۷۰ متری
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در جنت‌آباد جنوبی
بعدی