رهن و اجاره انواع املاک مسکونی، خانه و آپارتمان در ائمه اطهار تهران

اجاره آپارتمان
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش در ائمه اطهار
اجاره آپارتمان
آپارتمان۱۰۰متری،دوخوابه.خوش نقشه
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش در ائمه اطهار
آپارتمان۱۰۰متری،دوخوابه.خوش نقشه
60متری نبرد 2خواب
ودیعه: ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در ائمه اطهار
60متری نبرد 2خواب
90 متر تک واحدی نورگیر
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در ائمه اطهار
90 متر تک واحدی  نورگیر
تک واحد پرستار جنوبی ۴۵ متری
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در ائمه اطهار
تک واحد پرستار جنوبی ۴۵ متری
۷۶ متر دو خوابه فول امکانات
ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در ائمه اطهار
۷۶ متر دو خوابه فول امکانات
آپارتمان ۱۳۷ متری بلوار ابوذر پل دوم فول
ودیعه: ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
پریروز در ائمه اطهار
آپارتمان اجاره ای
ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در ائمه اطهار
آپارتمان اجاره ای
آپارتمان ۴۰ متری یک خوابه
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در ائمه اطهار
٩٠نوساز افراسیابی
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۴ روز پیش در ائمه اطهار
آپارتمان ۶۲متری دوخواب
ودیعه: ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در ائمه اطهار
آپارتمان ۶۲متری دوخواب
آپارتمان ۶۲ متری دوخوابه
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در ائمه اطهار
آپارتمان ۶۲ متری دوخوابه
رهن آپارتمان ۹۵ متری فول امکانات خ پرستار
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۶ روز پیش در ائمه اطهار
واحد پنجاه مترى
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش در ائمه اطهار
اجاره اپارتمان ٦٥ متری تک خواب ائمه اطهار
ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در ائمه اطهار
آپارتمان ۸۲ متری ۲ خواب
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در ائمه اطهار
آپارتمان ۸۲ متری ۲ خواب
اپارتمان دوخوابه۸۳ متری غرق در نور
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در ائمه اطهار
۶۰ متر دو خواب پرستار
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در ائمه اطهار
62 متر آپارتمان پیروزی نبرد شمالی قابل تبدیل
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در ائمه اطهار
62 متر آپارتمان پیروزی نبرد شمالی قابل تبدیل
دربست ۲۱۰منری جنوبی
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش در ائمه اطهار
دربست ۲۱۰منری جنوبی
آپارتمان نوساز 72متر اعمه اطهار
ودیعه: ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش در ائمه اطهار
آپارتمان۱۱۴متری تک واحدی نوساز غرق نور
ودیعه: ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در ائمه اطهار
آپارتمان۱۱۴متری تک واحدی نوساز غرق نور
آپارتمان 38 متر اعمه اطهار
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در ائمه اطهار
آپارتمان 38 متر اعمه اطهار
میدان سیزده آبان رهن ۹۲ متری
ودیعه: ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲ هفته پیش در ائمه اطهار
بعدی