رهن و اجاره خانه، آپارتمان، برج و سوییت و پنت هاوس، در ائمه اطهار تهران

نبرد شمالی ۱۷۵ متر. تخلیه.
ودیعه: ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
فوری در ائمه اطهار
نبرد شمالی ۱۷۵ متر. تخلیه.
آپارتمان یک خواب ۵۰ متری در شاهد
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲ ساعت پیش در ائمه اطهار
۱۰۲متری خ افراسیابی دوخواب
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در ائمه اطهار
54متر
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
پریروز در ائمه اطهار
اپارتمان تک واحد طبقه۱
ودیعه: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در ائمه اطهار
اپارتمان تک واحد طبقه۱
آپارتمان نوساز پرستار جنوبی
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در ائمه اطهار
آپارتمان نوساز پرستار جنوبی
آپارتمان،۹۷متری،دو خواب
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در ائمه اطهار
آپارتمان ۷۷متری دوخوابه
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در ائمه اطهار
آپارتمان ۷۷متری دوخوابه
اجاره اپارتمان / 81 متر / 2 خواب / نبرد شمالی
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در ائمه اطهار
اجاره اپارتمان / 81 متر / 2 خواب / نبرد شمالی
90 متر دو خوابه
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ روز پیش در ائمه اطهار
90 متر دو خوابه
اجاره پارکینگ
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: ۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در ائمه اطهار
زیرزمین مسکونی خیابان مقداد
ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در ائمه اطهار
زیرزمین مسکونی خیابان مقداد
۴۰ متر، تک خواب
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۴ روز پیش در ائمه اطهار
۴۰ متر، تک خواب
آپارتمان موقعیت اداری 70 متر پیروزی پرستار
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در ائمه اطهار
خوش نقشه، بر ائمه اطهار
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در ائمه اطهار
اپارتمان ٨۵متر افراسیابی
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در ائمه اطهار
اپارتمان دو خوابه ۷۰ متر
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در ائمه اطهار
اپارتمان دو خوابه ۷۰ متر
۱۲۰متر.دوخواب.تکواحدی
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در ائمه اطهار
۱۲۰متر.دوخواب.تکواحدی
پیروزی پرستار جنوبی
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در ائمه اطهار
آپارتمان، ۴۶ متری، یک خوابه
ودیعه: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در ائمه اطهار
آپارتمان، ۴۶ متری، یک خوابه
آپارتمان ۶۲ متری پیروزی همایون
ودیعه: ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در ائمه اطهار
آپارتمان 51 متر اعمه اطهار
ودیعه: ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش در ائمه اطهار
آپارتمان 51 متر اعمه اطهار
آپارتمان
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در ائمه اطهار
آپارتمان
آپارتمان ٩٠متر ایران دوست
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش در ائمه اطهار
بعدی