رهن و اجاره خانه در دیوار شهرک کیانشهر تهران

اپارتمان ۶۵ متری دوخواب

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: رایگان
مشاور املاک در شهرک کیانشهر
اپارتمان ۶۵ متری دوخواب
۷

آپارتمان ۱۳۳ متر ۳خواب

ودیعه: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: رایگان
نیم ساعت پیش در شهرک کیانشهر
آپارتمان ۱۳۳ متر ۳خواب
۱۰

آپارتمان ۷۰ متری یک خوابه کیانشهر

ودیعه: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در شهرک کیانشهر

آپارتمان ۵۵ متری ۱ خوابه کیانشهر

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: توافقی
مشاور املاک در شهرک کیانشهر

دوخواب رهن کامل

ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: رایگان
مشاور املاک در شهرک کیانشهر
دوخواب رهن کامل
۶

آپارتمان شهرک شاهد کیانشهر

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در شهرک کیانشهر

اپارتمان ۷۰ متری دوخواب

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در شهرک کیانشهر
اپارتمان ۷۰ متری دوخواب
۱۰

۵۰ متر یک خوابه طبقه اول رهن کامل

ودیعه: ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: رایگان
آژانس املاک در شهرک کیانشهر

آپارتمان ۶۲ متری دو خوابه

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهرک کیانشهر

150. متری نوساز ، فول امکانات

ودیعه: ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: رایگان
۸ ساعت پیش در شهرک کیانشهر

اجاره آپارتمان 70 متر کیانشهر تک خواب

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش در شهرک کیانشهر

آپارتمان ۵۷ متر کیانشهر بشیر سلیمی

ودیعه: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۳ ساعت پیش در شهرک کیانشهر
آپارتمان ۵۷ متر کیانشهر بشیر سلیمی
۸

آپارتمان 128mخ/گشتاسب

ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهرک کیانشهر

60 متر خ صالحی

ودیعه: ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: رایگان
آژانس املاک در شهرک کیانشهر

62 متر تکخواب شهرک کیانشهر

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در شهرک کیانشهر

اپارتمان ۶۷ متری

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در شهرک کیانشهر

آپارتمان ۱۳۲ متری فول امکانات

ودیعه: ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: رایگان
دیروز در شهرک کیانشهر

آپارتمان60متری خیابان مینایی

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: توافقی
آژانس املاک در شهرک کیانشهر

آپارتمان،۶٠متر،کیانشهر شمالی

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: رایگان
آژانس املاک در شهرک کیانشهر
آپارتمان،۶٠متر،کیانشهر شمالی
۵

تکواحدی،١۴٠متر،١٢متر پاسیو

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهرک کیانشهر
تکواحدی،١۴٠متر،١٢متر	پاسیو
۸

غیاث شاهرودی 58متری

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: توافقی
آژانس املاک در شهرک کیانشهر

آپارتمان۵۵متری باسازی شده

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: توافقی
دیروز در شهرک کیانشهر
آپارتمان۵۵متری باسازی شده
۵

آپارتمان 48 یک خواب

ودیعه: توافقی
اجارهٔ ماهانه: توافقی
دیروز در شهرک کیانشهر

آپارتمان ۶۵متری دو خوابه،تمیز ومناسب خانواده

ودیعه: ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: توافقی
دیروز در شهرک کیانشهر
بعدی

رهن و اجاره خانه در دیوار شهرک کیانشهر تهران