رهن و اجاره خانه، آپارتمان، برج و سوییت و پنت هاوس، در لشکر تهران

آپارتمان خیابان کاشان کمالی
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در لشکر
آپارتمان ۵۰ مترباحیاط ودرمجزا مناسب مجردتائید شده
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش در لشکر
آپارتمان ۵۰ مترباحیاط ودرمجزا مناسب مجردتائید شده
۵۷متر با درب مجزا
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در لشکر
آپارتمان ۴۴ متری گلبرگ خ حیدری
ودیعه: ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
پریروز در لشکر
آپارتمان 90 متری نوساز
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در لشکر
آپارتمان 90 متری نوساز
اپارتمان 45 متری - باز سازی شده کامل
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در لشکر
۵۸متردوخواب
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در لشکر
۵۸متردوخواب
55متر طبقه اول.سبلان لشکر
ودیعه: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۵ روز پیش در لشکر
55متر طبقه اول.سبلان لشکر
آپارتمان ۴۵متر ۱خواب (مسیل باختر)
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در لشکر
آپارتمان ۴۵متر ۱خواب (مسیل باختر)
آپارتمان ۵۳.۵ متری یک خوابه گلبرگ گلشن دوست
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در لشکر
آپارتمان ۲ خوابه ۶۲ متری
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در لشکر
۳۶متریک خواب تمیز
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در لشکر
۳۶متریک خواب تمیز
آپارتمان ۵۰ متری خوش نقشه
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در لشکر
آپارتمان ۵۰ متری خوش نقشه
۴۰متریک خوابه بدون آسانسور ۱۵۰ رهن
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش در لشکر
آپارتمان 44 متری 1 خوابه
ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش در لشکر
آپارتمان 44 متری 1 خوابه
اپارتمان ۷۰ متری ۲ خواب شیک
ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش در لشکر
اپارتمان ۷۰ متری ۲ خواب  شیک
آپارتمان 50متری یکخوابه
ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در لشکر
۵۰ متر بکخواب
ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در لشکر
۵۰ متر بکخواب
آپارتمان 65 و80 متری جهت مطب ودفاتر،
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در لشکر
آپارتمان 65 و80 متری جهت مطب ودفاتر،
آپارتمان 50متری یک خوابه
ودیعه: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در لشکر
آپارتمان 50متری یک خوابه
آپارتمان ۹۵ متری
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در لشکر
آپارتمان ۵۵ متری کارگر لشگر
ودیعه: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در لشکر
۴۵ متر آپارتمان لشگر غفاری
ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در لشکر
۴۵ متر آپارتمان لشگر غفاری
۶۵ متر دو خوابه گلبرگ غربی خ حیدری
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در لشکر
بعدی