رهن و اجاره خانه، آپارتمان، برج و سوییت و پنت هاوس، در قیام‌دشت تهران

اپارتمان ٥٥متری
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در قیام‌دشت
آپارتمان، 50 متر، بدون اتاق
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش در قیام‌دشت
آپارتمان، 50 متر، بدون اتاق
اپارتمان یک خوابه ۶۵ متری
ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
پریروز در قیام‌دشت
اپارتمان یک خوابه ۶۵ متری
آپارتمان ۶۲ متری
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در قیام‌دشت
۷۰ متر آپارتمان دو خوابه
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در قیام‌دشت
رهن آپارتمان ۶۲متر نوساز قیامدشت
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در قیام‌دشت
تک خواب شیک
ودیعه: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۵ روز پیش در قیام‌دشت
آپارتمان تک خوابه ۶۲ متری
ودیعه: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۶ روز پیش در قیام‌دشت
دو خواب انباری مجزا و بزرگ
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در قیام‌دشت
پارتمان 85متری تک خواب
ودیعه: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در قیام‌دشت
پارتمان 85متری تک خواب
فول امکانات بسارتمیز اپارتمان
ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش در قیام‌دشت
فول امکانات بسارتمیز اپارتمان
اپارتمان 70متر یک خوابه
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در قیام‌دشت
اپارتمان 70متر یک خوابه
واحد ۶۰ متری (تک خواب)
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در قیام‌دشت
واحد ۶۰ متری (تک خواب)
آپارتمان ۶۰ متری
ودیعه: ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲ هفته پیش در قیام‌دشت
آپارتمان ۶۰ متری
آپارتمان ۵۰متری سرویس کامل یک خواب کابینت ام دی اف
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲ هفته پیش در قیام‌دشت
آپارتمان ۶۰متری
ودیعه: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲ هفته پیش در قیام‌دشت
واحد ۵۰ متری شیک
ودیعه: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۲ هفته پیش در قیام‌دشت
اجاره آپارتمان ۱۳۶متر ۲خواب در قیامدشت
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
آژانس املاک در قیام‌دشت
آپارتمان تک واحد۱۱۰متری
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در قیام‌دشت
آپارتمان تک واحد۱۱۰متری
اجاره آپارتمان ۱۱۰متر ۲خواب تک واحدی
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
آژانس املاک در قیام‌دشت
اجاره آپارتمان ۱۱۰متر ۲خواب تک واحدی
اپارتمان تک واحدی
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۴ هفته پیش در قیام‌دشت
بعدی