رهن و اجاره خانه، آپارتمان، برج و سوییت و پنت هاوس، در کاشانک تهران

۱۶۰ متر ۳ خواب کاشانک
ودیعه: ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۶ ساعت پیش در کاشانک
۱۶۰ متر ۳ خواب کاشانک
آپارتمان۲۰۵متر سه خوابه
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در کاشانک
١٣٥ متر ٢ خواب
ودیعه: ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۸ ساعت پیش در کاشانک
١٣٥ متر ٢ خواب
۱۶۵ متر خیابان امیر
ودیعه: ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در کاشانک
۱۶۵ متر خیابان امیر
کاشانک ۱۲۵ متر شمال کاخ نیاوران
ودیعه: ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در کاشانک
کاشانک ۲۰۵ متر رهن و اجاره
ودیعه: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در کاشانک
کاشانک ۲۰۵ متر رهن و اجاره
70 متر 1 خوابه تکواحدی در کاشانک
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در کاشانک
70 متر 1 خوابه تکواحدی در کاشانک
آپارتمان 3 خوابه اجاره
ودیعه: ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در کاشانک
آپارتمان 3 خوابه اجاره
80 متر / نیاوران / ویو مشجر / تراس کاربردی/
ودیعه: ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در کاشانک
80 متر / نیاوران / ویو مشجر / تراس کاربردی/
۱۲۵ متر خیابان امیر
ودیعه: ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در کاشانک
۱۲۵ متر خیابان امیر
آپارتمان ۶۰متر ۱خواب میدان کاشانک
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
پریروز در کاشانک
آپارتمان ۶۰متر ۱خواب میدان کاشانک
آپارتمان 120متری/2خواب/کاشانک/دسترسی راحت
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
آژانس املاک در کاشانک
آپارتمان 120متری/2خواب/کاشانک/دسترسی راحت
۱۶۱متر سه خواب طبقه پنجم کاشانک امیر صبوری
ودیعه: ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در کاشانک
۶۴متر یکخواب کاشانک تک واحدی
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در کاشانک
۶۴متر یکخواب کاشانک تک واحدی
آپارتمان ۸۵متری در کاشانک
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در کاشانک
آپارتمان ۸۵متری در کاشانک
نیاوران ۸۵متر ۲خوابه
ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در کاشانک
نیاوران ۸۵متر ۲خوابه
اجاره اپارتمان ۸۰متری کاشانک
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در کاشانک
اجاره اپارتمان ۸۰متری کاشانک
شمال کاخ ۸۰متر۲خواب
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در کاشانک
شمال کاخ ۸۰متر۲خواب
200متر اپارتمان در کاشانک
ودیعه: ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در کاشانک
200متر اپارتمان در کاشانک
آپارتمان 80متر دوخواب کاشانک
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در کاشانک
آپارتمان 80متر دوخواب کاشانک
کاشانک 150متر کیلید نخورده
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
آژانس املاک در کاشانک
کاشانک 150متر کیلید نخورده
آپارتمان ۶۵متر یکخوابه
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در کاشانک
آپارتمان ۶۵متر یکخوابه
آپارتمان ۱۲۷ متری ۳ خواب-خیابان امیر کاشانک
ودیعه: ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
فوری در کاشانک
آپارتمان  ۱۲۷ متری ۳ خواب-خیابان امیر کاشانک
80 متر آپارتمان خوش نقشه واقع در کاشانک
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در کاشانک
80 متر آپارتمان خوش نقشه واقع در کاشانک
بعدی