رهن و اجاره خانه در دیوار صد دستگاه تهران

۴۳ متر یک خوابه

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: رایگان
دیروز در صد دستگاه
۴۳ متر یک خوابه
۷

یک واحدآپارتمان 75متری آماده تخلیه

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: رایگان
دیروز در صد دستگاه
یک واحدآپارتمان 75متری آماده تخلیه
۸

آپارتمان ۵۳ متر یک خوابه

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در صد دستگاه
آپارتمان ۵۳ متر یک خوابه
۵

آپارتمان ۶۰ متری یک خوابه

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در صد دستگاه

۹۰متر ۲خواب با پارکینگ

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در صد دستگاه

۱۶۰ متری خیابان پیروزی خیابان پورمند سه خواب

ودیعه: ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: توافقی
آژانس املاک در صد دستگاه
۱۶۰ متری خیابان پیروزی خیابان پورمند سه خواب
۹

۵۰ متری خیابان پیروزی خیابان یاسین

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در صد دستگاه

۹۵ متری خیابان پیروزی نوساز

ودیعه: ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: توافقی
مشاور املاک در صد دستگاه
۹۵ متری خیابان پیروزی نوساز
۵

۸۰متر دو خواب فول

ودیعه: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: توافقی
مشاور املاک در صد دستگاه

اپارتمان 100متری دوخواب

ودیعه: ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در صد دستگاه
اپارتمان 100متری دوخواب
۸

90متر دوخوابه کلید نخورده

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در صد دستگاه
90متر دوخوابه کلید نخورده
۱۴

۵۰متر تک خواب

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۹۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در صد دستگاه
۵۰متر تک خواب
۶

50 متری مترو نبرد

ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: رایگان
هفتهٔ پیش در صد دستگاه
50 متری مترو نبرد
۵

آپارتمان 57 متر/دوخوابه/ صد دستگاه / دهقان

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در صد دستگاه
آپارتمان 57 متر/دوخوابه/ صد دستگاه / دهقان
۷

آپارتمان 153متر مترو پیروزی

ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در صد دستگاه
آپارتمان 153متر مترو پیروزی
۸

آپارتمان زیرهمکف ۹۰

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در صد دستگاه
آپارتمان زیرهمکف ۹۰
۶

آپارتمان نوساز با پارکینگ آسانسور

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در صد دستگاه
آپارتمان نوساز با پارکینگ آسانسور
۱۱

۸۳ متریک خواب تک واحدی

ودیعه: ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در صد دستگاه

۹۰ متر جعفر نژاد

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در صد دستگاه
۹۰ متر جعفر نژاد
۹

آپارتمان

ودیعه: ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: توافقی
۲ هفته پیش در صد دستگاه
آپارتمان
۵

آپارتمان ۱۰۰ متری تمیز طبقه اول در نبرد شمالی

ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در صد دستگاه
آپارتمان ۱۰۰ متری تمیز طبقه اول در نبرد شمالی
۶

آپارتمان 100متری فقط ۳دقیقه تامترو و اتوبوس

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در صد دستگاه
آپارتمان 100متری فقط ۳دقیقه تامترو و اتوبوس
۷

رهن و اجاره اپارتمان نزدیک مترو

ودیعه: ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۲۵۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در صد دستگاه
رهن و اجاره اپارتمان نزدیک مترو
۵

ملک خیابان پیروزی خیابان پورمند ک

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در صد دستگاه
ملک خیابان پیروزی خیابان پورمند ک
۷
بعدی

رهن و اجاره خانه در دیوار صد دستگاه تهران