رهن و اجاره خانه، آپارتمان، برج و سوییت و پنت هاوس، در شوش تهران

آپارتمان ۵۴ متری ۱خوابه
ودیعه: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
دقایقی پیش در شوش
آپارتمان ۵۴ متری ۱خوابه
آپارتمان ۶۸ متری یکخوابه
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش در شوش
آپارتمان ۶۸ متری یکخوابه
اپارتمان ۲خواب شیک . سنگ و نقاشی
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۶ ساعت پیش در شوش
اپارتمان ۲خواب  شیک . سنگ و نقاشی
آپارتمان ۷۶ متری دوخوابه
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
دیروز در شوش
آپارتمان ۵۰متر ارج
ودیعه: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در شوش
آپارتمان ۵۰متر ارج
آپارتمان اجاره ای
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در شوش
آپارتمان ۵۰ متری هفدهم شهریور جنوبی
ودیعه: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در شوش
آپارتمان ۵۰ متری هفدهم شهریور جنوبی
110متر تیر دو قلو مظاهری
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ روز پیش در شوش
110متر تیر دو قلو مظاهری
آپارتمان ۵۳ متری در مجتمع غدیر
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ روز پیش در شوش
آپارتمان ۵۰ متری ۱۷ شهریور جنوبی خیابان ارج
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در شوش
آپارتمان ۵۰ متری ۱۷ شهریور جنوبی خیابان ارج
اپارتمان ۷۰ متری دوخواب
ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در شوش
اپارتمان ۷۰ متری دوخواب
آپارتمان ۶۵ متری با ۱۵ مترپاسیو جمع ۸۰متر برخیابان
ودیعه: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در شوش
آپارتمان ۶۵ متری با ۱۵ مترپاسیو جمع ۸۰متر برخیابان
سوئیت 48 متری
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در شوش
سوئیت 48 متری
آپارتمان 50 متری یک خوابه
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۴ روز پیش در شوش
آپارتمان 50 متری یک خوابه
شهرک سجادیه ۶۴ متر
ودیعه: ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۴ روز پیش در شوش
ویلیایی و ۳۸ متری
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در شوش
اپارتمان ۷۵ متر خ ارج دو خوابه ۱۷ شهریور
ودیعه: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در شوش
۵۸مترشیک تخلیه مولوی
ودیعه: ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در شوش
۵۸مترشیک تخلیه مولوی
نوساز
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شوش
اپارتمان ۷۷ متری فول امکانات
ودیعه: ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش در شوش
خانه طبقه دوم ۵۰ متری
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شوش
ملک دواتاق بایک زیرزمین
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شوش
آپارتمان ۶۰ متری،طبقه دوم،تک واحدی
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شوش
آپارتمان ۶۰ متری،طبقه دوم،تک واحدی
اپارتمان ۹۵ متر دو خوابه
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شوش
اپارتمان ۹۵ متر دو خوابه
بعدی