رهن و اجاره خانه در دیوار شاهد تهران

آپارتمان ۵۲ متری تکخواب قیام جنوبی

ودیعه: ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: توافقی
دیروز در شاهد
آپارتمان ۵۲ متری تکخواب قیام جنوبی
۵

65 متر قیام شمالی با پارکینگ و آسانسور

ودیعه: ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: توافقی
پریروز در شاهد
65 متر قیام شمالی با پارکینگ و آسانسور
۵

۶۳متر آپارتمان مسکونی محدوده پاسدارگمنام

ودیعه: ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: توافقی
مشاور املاک در شاهد
۶۳متر آپارتمان مسکونی محدوده پاسدارگمنام
۷

یک خواب پرستارشمالی

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در شاهد
یک خواب پرستارشمالی
۵

آپارتمان/۶۰متری/قیام شمالی

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در شاهد
آپارتمان/۶۰متری/قیام شمالی
۵

آپارتمان ۱۰۴ متر تک واحدی نبرد شمالی

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در شاهد
آپارتمان ۱۰۴ متر تک واحدی نبرد شمالی
۵

١١٥ متر بلوار قیام

ودیعه: ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: رایگان
مشاور املاک در شاهد
١١٥ متر بلوار قیام
۸

اپارتمان ۹۵ متری دو خواب تمیز

ودیعه: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: رایگان
۶ روز پیش در شاهد
اپارتمان ۹۵ متری دو خواب تمیز
۱۰

آپارتمان ۵۲ متری رهن و اجاره

ودیعه: ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شاهد

100متر تکواحدی فول+ حیاط در اختیار

ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شاهد
100متر تکواحدی فول+ حیاط در اختیار
۱۴

۸۵متر، کارگاه یا انبار، پاسدارگمنام، قیام جنوبی

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شاهد

آپارتمان ۷۰ متری ، قیام شمالی

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شاهد

آپارتمان/۹۵ متری/تکواحدی/شاهد

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شاهد

آپارتمان / 110 متر / خ قیام شمالی

ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شاهد

آپارتمان 74متری فول

ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: رایگان
هفتهٔ پیش در شاهد
آپارتمان 74متری فول
۱۰

۹۵متر/تک واحدی/قائمی راسخ

ودیعه: ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: رایگان
آژانس املاک در شاهد

آپارتمان ۷۱ متری یک خوابه

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: رایگان
هفتهٔ پیش در شاهد
آپارتمان ۷۱ متری یک خوابه
۹

۷۵متر/بازسازی شده/قیام شمالی

ودیعه: ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: رایگان
آژانس املاک در شاهد
۷۵متر/بازسازی شده/قیام شمالی
۵

آپارتمان ۸۴ متری تک خواب در خ دهم فروردین

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شاهد
آپارتمان ۸۴ متری تک خواب در خ دهم فروردین
۱۰

اپارتمان۹۶ متر تکواحد

ودیعه: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شاهد

۹۵ متر آپارتمان ، قیام جنوبی ، بازسازی کامل

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شاهد
۹۵ متر آپارتمان ، قیام جنوبی ، بازسازی کامل
۸

50 متر

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در شاهد
50 متر
۵

آپارتمان / 75 متر / خ قیام شمالی

ودیعه: ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: رایگان
۳ هفته پیش در شاهد

آپارتمان ۱۶۵ متر ۳ خوابه پاسدار گمنام

ودیعه: ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: رایگان
۳ هفته پیش در شاهد
آپارتمان ۱۶۵ متر ۳ خوابه پاسدار گمنام
۵
بعدی

رهن و اجاره خانه در دیوار شاهد تهران