رهن و اجاره خانه، آپارتمان، برج و سوییت و پنت هاوس، در حکیمیه تهران

اپارتمان دو واحدی 120 متری
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش در حکیمیه
آپارتمان ۱۰۰ متری ۲ خوابه فاز ۳
ودیعه: ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
مشاور املاک در حکیمیه
اپارتمان ۵۲ یک خواب درحکیمیه
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در حکیمیه
اپرتمان ۷۷ متری دو خواب در حکیمیه
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در حکیمیه
۸۵ متری/ فول امکانات / کدخانه 713426
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در حکیمیه
۸۵ متری/ فول امکانات / کدخانه 713426
۱۱۰ متری / کدخانه 735577
ودیعه: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در حکیمیه
۱۱۰ متری / کدخانه 735577
اجاره ۱۳۰متری در حکیمیه
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در حکیمیه
اجاره ۱۳۰متری در حکیمیه
۷۵ متری / کدخانه 828272
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در حکیمیه
۷۵ متری / کدخانه 828272
۷۵ متری / کدخانه 478317
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در حکیمیه
۷۵ متری / کدخانه 478317
۱۲۰ متری/ تک واحدی / کدخانه 156121
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در حکیمیه
۱۲۰ متری/ تک واحدی / کدخانه 156121
آپارتمان۶۴متر/۱خواب/سازمان آب
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش در حکیمیه
آپارتمان۶۴متر/۱خواب/سازمان آب
نوسازشیک۱۱۰متر۲خوابه روبروپارک ساحلی حکیمیه
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۱۲ ساعت پیش در حکیمیه
نوسازشیک۱۱۰متر۲خوابه روبروپارک ساحلی حکیمیه
نوسازشیک۹۰متر۲خوابه روبروپارک ساحلی حکیمیه
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۱۳ ساعت پیش در حکیمیه
نوسازشیک۹۰متر۲خوابه روبروپارک ساحلی حکیمیه
۱۰۵متر برج آسمان غربی ،شهرک شهید بهشتی
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
آژانس املاک در حکیمیه
۱۰۵متر برج آسمان غربی ،شهرک شهید بهشتی
حکیمیه سازمان اب ۵۲متری تک خواب
ودیعه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش در حکیمیه
حکیمیه سازمان اب ۵۲متری تک خواب
آپارتمان یک خوابه۵۲متر مربع
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۵ ساعت پیش در حکیمیه
آپارتمان یک خوابه۵۲متر مربع
۷۰ متر رهن کامل تخلیه
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در حکیمیه
۷۰ متر رهن کامل تخلیه
واحد نوساز و شیک در شهرک شهید بهشتی برج باران
ودیعه: ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۵ ساعت پیش در حکیمیه
واحد نوساز و شیک در شهرک شهید بهشتی برج باران
اپارتمان ۱۱۸ متری ۳خواب
ودیعه: ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش در حکیمیه
اپارتمان ۱۰۵ متری حکیمیه
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: مجانی
۱۶ ساعت پیش در حکیمیه
اپارتمان ۱۰۵ متری حکیمیه
آپارتمان 120 متری تک واحدی حکیمیه
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در حکیمیه
آپارتمان۵۷متر حکیمیه سازمان اب
ودیعه: ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
مشاور املاک در حکیمیه
آپا تمان 70متری درحکیمیه
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در حکیمیه
آپارتمان ۱۱۵ متری نوساز ۲ خوابه در فاز ۲ حکیمیه
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در حکیمیه
آپارتمان ۱۱۵ متری نوساز ۲ خوابه در فاز ۲ حکیمیه
بعدی