رهن و اجاره خانه، آپارتمان، برج و سوییت و پنت هاوس، در سلسبیل تهران

قصرالدشت ۵۹متر،ترکیبی زیباازنورونقشه، پسند
ودیعه: ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در سلسبیل
قصرالدشت ۵۹متر،ترکیبی زیباازنورونقشه، پسند
48 متری . تک واحدی . محبوب مجاز . قراداد 18 ماهه
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در سلسبیل
48 متری . تک واحدی . محبوب مجاز . قراداد 18 ماهه
۹۰مترفول امکانات قصرالدشت مالک اشتربسیارتمیز
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در سلسبیل
۹۰مترفول امکانات قصرالدشت مالک اشتربسیارتمیز
۳۵ متر ۱خواب قصرالدشت طوس
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش در سلسبیل
خوش،آذربایجان،فول بازسازی شده،
ودیعه: ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش در سلسبیل
خوش،آذربایجان،فول بازسازی شده،
آپارتمان یک خوابه دامپزشکی
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش در سلسبیل
آپارتمان ۵۰ متر(( رودکی))
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش در سلسبیل
آپارتمان ۵۰ متر(( رودکی))
65متر دوخوابه با پارکینگ ط دوم
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش در سلسبیل
65متر دوخوابه با پارکینگ ط دوم
آپارتمان ۶۵ متری، همکف + ۸۰ متر حیاط اختصاصی
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در سلسبیل
آپارتمان ۶۵ متری، همکف + ۸۰ متر حیاط اختصاصی
آپارتمان ۴۳ متری یکخواب
ودیعه: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در سلسبیل
آپارتمان ۴۳ متری یکخواب
52متر1خواب (قصرالدشت دامپزشکی)
ودیعه: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در سلسبیل
76 متری بازسازی شده نزدیک مترو مالک هستم
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در سلسبیل
76 متری   بازسازی شده  نزدیک مترو مالک هستم
۷۰ متر فول امکانات با پارکینگ
ودیعه: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش در سلسبیل
۷۰ متر فول امکانات با پارکینگ
۶۵ متر تک واحدی دوخواب قصرالدشت
ودیعه: ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۵ ساعت پیش در سلسبیل
۶۵ متر تک واحدی دوخواب قصرالدشت
آپارتمان ۶۵ متر تک خواب، بالای کلهر
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در سلسبیل
آپارتمان ۶۵ متر تک خواب، بالای کلهر
اپارتمان ۶۰متر خ هاشمی
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش در سلسبیل
اپارتمان ۶۰متر خ هاشمی
آپارتمان ۴۳ متر ۱ خوابه
ودیعه: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۶ ساعت پیش در سلسبیل
آپارتمان ۴۳ متر ۱ خوابه
۵۲ متر خوش پارکینگ دار
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۷ ساعت پیش در سلسبیل
۶۲ متر.قصرالدشت. دو خواب. دوتا انباری دوتا پارکینگ
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۱۷ ساعت پیش در سلسبیل
۶۲ متر.قصرالدشت. دو خواب. دوتا انباری دوتا پارکینگ
آپارتمان۵۰متری در اسکندری
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
فوری در سلسبیل
۶۰ متر ۲ خواب قصرالدشت
ودیعه: ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۱۸ ساعت پیش در سلسبیل
۶۰ متر ۲ خواب قصرالدشت
آپارتمان همکف حیاط در اختیار
ودیعه: ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۸ ساعت پیش در سلسبیل
آپارتمان همکف حیاط در اختیار
آپارتمان ۴۰ متری شیک نواب هاشمی
ودیعه: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۸ ساعت پیش در سلسبیل
آپارتمان ۴۰ متری شیک نواب هاشمی
آپارتمان ۵۰ متری در خیابان رودکی
ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش در سلسبیل
آپارتمان ۵۰ متری در خیابان رودکی
بعدی