رهن و اجاره خانه، آپارتمان، برج و سوییت و پنت هاوس، در دکتر هوشیار تهران

رهن کامل ۵۰ متری فول امکانات
ودیعه: ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۰ ساعت پیش در دکتر هوشیار
رهن کامل ۵۰ متری فول امکانات
60 متر تک واحدی (محمدی پور)
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در دکتر هوشیار
60 متر تک واحدی (محمدی پور)
آپارتمان ۱۱۰متری دو خواب
ودیعه: ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۳ ساعت پیش در دکتر هوشیار
۵۵ متر خ طوس
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در دکتر هوشیار
85 متر تکواحدی طوس
ودیعه: ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در دکتر هوشیار
85 متر تکواحدی طوس
اپارتمان ۶۰متری دوخواب
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در دکتر هوشیار
اپارتمان ۶۰متری  دوخواب
آپارتمان 53 متر یک خوابه
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در دکتر هوشیار
اپارتمان تکواحدی دوخواب
ودیعه: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش در دکتر هوشیار
اپارتمان تکواحدی دوخواب
100متری دکتر هوشیار تک واحدی
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در دکتر هوشیار
100متری دکتر هوشیار تک واحدی
آپارتمان ۶۵متر طوس بین یادگار و ۲۱متری
ودیعه: ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲ ساعت پیش در دکتر هوشیار
آپارتمان ۶۵متر طوس بین یادگار و ۲۱متری
۷۵متر/دکترهوشیار/تکواحدی/نگین منطقه استاد معین
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در دکتر هوشیار
80 متر تک واحد فول امکانات دکتر هوشیار
ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در دکتر هوشیار
80 متر تک واحد فول امکانات دکتر هوشیار
۷۵ متر ۱ خواب (۲۱هاشمی)
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در دکتر هوشیار
۷۵ متر ۱ خواب (۲۱هاشمی)
۵۷متر/طوس/تکواحدی/نگین منطقه استاد معین
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در دکتر هوشیار
۵۷متر/طوس/تکواحدی/نگین منطقه استاد معین
۵۶ ابتدای طوس
ودیعه: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در دکتر هوشیار
۵۶ ابتدای طوس
اپارتمان ۵۰ متری دکترهوشیار پارکینگ دار
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در دکتر هوشیار
اپارتمان ۵۰ متری دکترهوشیار پارکینگ دار
50 متری دکتر هوشیار
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در دکتر هوشیار
50 متری دکتر هوشیار
۴۰ متر دکتر هوشیار
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در دکتر هوشیار
۴۰متری
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در دکتر هوشیار
۱۰۰متر/طوس/فول امکانات/نگین منطقه استاد معین
ودیعه: ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در دکتر هوشیار
۱۰۰متر/طوس/فول امکانات/نگین منطقه استاد معین
آپارتمان ۷۴ متری تک واحدی دردکترهوشیار(فقط زوج)
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در دکتر هوشیار
آپارتمان ۷۴ متری تک واحدی دردکترهوشیار(فقط زوج)
72متر2خواب‌ با آسانسور محل دنج و آرام غرق نور
ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در دکتر هوشیار
72متر2خواب‌ با آسانسور محل  دنج و آرام غرق نور
آپارتمان 55 متری، خیابان طوس
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در دکتر هوشیار
آپارتمان 55 متری، خیابان طوس
آپارتمان ۱۲۵متر دامپزشکی رهن و اجاره
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در دکتر هوشیار
آپارتمان ۱۲۵متر دامپزشکی رهن و اجاره
بعدی