رهن و اجاره خانه در دیوار سرآسیاب مهرآباد تهران

۶۰ متر تک واحدی توکلی تخلیه

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در سرآسیاب مهرآباد

آپارتمان ۹۵متر فول امکانات رهن کامل

ودیعه: ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: توافقی
آژانس املاک در سرآسیاب مهرآباد
آپارتمان ۹۵متر فول امکانات رهن کامل
۶

اپارتمان ۷۰متری

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در سرآسیاب مهرآباد
اپارتمان ۷۰متری
۶

اپارتمان ۹۰متری

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در سرآسیاب مهرآباد

آپارتمان۵۵مترمناسب عروس و دامادها

ودیعه: توافقی
اجارهٔ ماهانه: توافقی
۳ روز پیش در سرآسیاب مهرآباد

آپارتمان ۶۰ متری

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در سرآسیاب مهرآباد

100 متری دوخوابه یخچال

ودیعه: ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: رایگان
آژانس املاک در سرآسیاب مهرآباد
100 متری دوخوابه یخچال
۶

آپارتمان ۱۱۲ متر دو خواب

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در سرآسیاب مهرآباد
آپارتمان ۱۱۲ متر دو خواب
۸

اپارتمان۷۰متری(یخچال)

ودیعه: ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در سرآسیاب مهرآباد

اپارتمان۹۲متری فول امکانات

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در سرآسیاب مهرآباد
اپارتمان۹۲متری فول امکانات
۶

آپارتمان ۸۵متری ۲خواب درحد نوساز

ودیعه: ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: رایگان
۵ روز پیش در سرآسیاب مهرآباد
آپارتمان ۸۵متری ۲خواب درحد نوساز
۶

۷۸ متر، ۲ خوابه

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در سرآسیاب مهرآباد
۷۸ متر، ۲ خوابه
۵

ده متر پارکینگ خودرو

ودیعه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: رایگان
۶ روز پیش در سرآسیاب مهرآباد

خیابان واشقانی فراهانی (یخچال)

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در سرآسیاب مهرآباد

۷۰ متر دو خواب با امکانات

ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: توافقی
مشاور املاک در سرآسیاب مهرآباد
۷۰ متر دو خواب با امکانات
۷

۷۰ متر تک واحدی طبقه اول

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در سرآسیاب مهرآباد

آپارتمان 40متری طبقه همکف تک خواب

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در سرآسیاب مهرآباد
آپارتمان 40متری  طبقه همکف تک خواب
۵

آپارتمان اجاره مهرآباد جنوبی خیابان طالقانی

ودیعه: ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: رایگان
هفتهٔ پیش در سرآسیاب مهرآباد
آپارتمان اجاره مهرآباد جنوبی خیابان طالقانی
۵

آپارتمان دوخوابه ط. اول سندی میباشد

ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در سرآسیاب مهرآباد

آپارتمان ۱۳۵ متر سه خواب

ودیعه: ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: توافقی
هفتهٔ پیش در سرآسیاب مهرآباد
آپارتمان ۱۳۵ متر سه خواب
۹

اپارتمان ۶۵ متری

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در سرآسیاب مهرآباد

۸۰ متر یکخوابه

ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در سرآسیاب مهرآباد

آپارتمان 80متری تمیز در محیط ساکت

ودیعه: ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در سرآسیاب مهرآباد
آپارتمان 80متری  تمیز در محیط ساکت
۵

آپارتمان ۸۵ متری ۲ خوابه

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در سرآسیاب مهرآباد
بعدی

رهن و اجاره خانه در دیوار سرآسیاب مهرآباد تهران