رهن و اجاره خانه، آپارتمان، برج و سوییت و پنت هاوس، در کاظم‌آباد تهران

۹۵متری / دو خواب / م بنی هاشم
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۳ ساعت پیش در کاظم‌آباد
۹۵متری / دو خواب / م بنی هاشم
۷۳ متری/ تبدیل به رهن شما/ کدخانه 144142
ودیعه: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در کاظم‌آباد
۷۳ متری/ تبدیل به رهن شما/ کدخانه 144142
آپارتمان‌۵۰‌متر ۱‌خواب طبقه همکف‌ بنی هاشم
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش در کاظم‌آباد
آپارتمان‌۵۰‌متر ۱‌خواب طبقه همکف‌ بنی هاشم
آپارتمان ۸۳متر فول دوخوابه بنی هاشم
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در کاظم‌آباد
آپارتمان ۸۳متر فول دوخوابه بنی هاشم
۱۲۵ متری/ تبدیل به رهن شما/ کدخانه 883557
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در کاظم‌آباد
۱۲۵ متری/ تبدیل به رهن شما/ کدخانه 883557
۱۱۳ متری/ تبدیل به رهن شما/ کدخانه 786375
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در کاظم‌آباد
۱۱۳ متری/ تبدیل به رهن شما/ کدخانه 786375
٩٠ متر آپارتمان در مجیدیه
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش در کاظم‌آباد
۶۶متر بنی هاشم.موقعییت اداری با قابلیت مسکونی .
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
فوری در کاظم‌آباد
۶۶متر بنی هاشم.موقعییت اداری با قابلیت مسکونی .
۱۱۵متر ، ۲خواب،فول امکانات
ودیعه: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
آژانس املاک در کاظم‌آباد
۱۱۵متر ، ۲خواب،فول امکانات
آپارتمان ۸۵ متری ۲خوابه زیر همکف باز سازی شده
ودیعه: ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
دیروز در کاظم‌آباد
آپارتمان ۸۵ متری ۲خوابه زیر همکف باز سازی شده
۱۰۰ متر دوخوابه ، موقعیت
ودیعه: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
دیروز در کاظم‌آباد
80 متر بنی هاشم نزدیک مترو خواجه عبدالله
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در کاظم‌آباد
آپارتمان ۳۲متری
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در کاظم‌آباد
آپارتمان ۳۲متری
۱۱۵ متری/ تبدیل به رهن شما/ کدخانه 277364
ودیعه: ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در کاظم‌آباد
۱۱۵ متری/ تبدیل به رهن شما/ کدخانه 277364
۷۷متر۲خوابه یک ساله مناسب برای زوج جوان
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در کاظم‌آباد
آپارتمان جهت اجاره شمس آباد
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در کاظم‌آباد
آپارتمان زیر همکف ۴۵متری بنی هاشم مناسب مجرد
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در کاظم‌آباد
آپارتمان زیر همکف ۴۵متری بنی هاشم مناسب مجرد
۱۱۳ متر دوخواب ساقدوش جنوبی
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در کاظم‌آباد
۱۱۳ متر دوخواب ساقدوش جنوبی
واحد بازسازی شده وتمیز
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در کاظم‌آباد
آپارتمان 52متری فول امکانات در بنی هاشم
ودیعه: ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ روز پیش در کاظم‌آباد
آپارتمان 52متری فول امکانات در بنی هاشم
آپارتمان دو خوابه ۱۲۵ متری
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در کاظم‌آباد
آپارتمان دو خوابه ۱۲۵ متری
۶۰ متر یک خوابه بنی هاشم
ودیعه: ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۴ روز پیش در کاظم‌آباد
آپارتمان ۶۰ متری یک خواب مناسب مجرد
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در کاظم‌آباد
آپارتمان ۶۰ متری یک خواب مناسب مجرد
بنی هاشم شمالی ۸۰متر دو خوابه
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در کاظم‌آباد
بنی هاشم شمالی ۸۰متر دو خوابه
بعدی