رهن و اجاره خانه، آپارتمان، برج و سوییت و پنت هاوس، در مسعودیه تهران

آپارتمان ۶۵ متری نوساز
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش در مسعودیه
آپارتمان ۶۵ متری کلید نخورده
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش در مسعودیه
اپارتمان ۱۷۰ متر موقعیت اداری و مطب
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۱۰ ساعت پیش در مسعودیه
اپارتمان ۱۷۰ متر  موقعیت اداری و مطب
کلید نخورده نوساز
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۱۰ ساعت پیش در مسعودیه
اپارتمان نوساز ۶۷ متری
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۱۱ ساعت پیش در مسعودیه
آپارتمان ۵۰ متری (تک واحدی)
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش در مسعودیه
اپارتمان مسعودیه ٨٠متر تکواحد
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش در مسعودیه
آپارتمان ۶۰متر،+ ۲۰متر بهارخواب
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش در مسعودیه
۵۵ متر با پارکینگ
ودیعه: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
مشاور املاک در مسعودیه
۴۷ متری مسعودیه تخلیه
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش در مسعودیه
۱۳۸ متر ۳ خواب ترکاشوند نزدیک ابو مسلم
ودیعه: ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۹ ساعت پیش در مسعودیه
۱۳۸ متر ۳ خواب ترکاشوند نزدیک ابو مسلم
۶۳ متر پارکینگ دار
ودیعه: ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۹ ساعت پیش در مسعودیه
۶۳ متر پارکینگ دار
۴۴متر/خوش نقشه با پارکینگ
ودیعه: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در مسعودیه
۷۲متری طبقه ۲ با پارکینگ
ودیعه: ۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در مسعودیه
۷۲متری طبقه ۲ با پارکینگ
آپارتمان جنوبی82 متر تک واحد والفجر افسریه
ودیعه: ۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
دیروز در مسعودیه
آپارتمان جنوبی82 متر تک واحد والفجر افسریه
-۷۲متر تک واحدی فول-
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در مسعودیه
-۷۲متر تک واحدی فول-
۶۰ متری تک واحدی تمیز
ودیعه: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در مسعودیه
۶۰ متری تک واحدی تمیز
65 متری اجاره دربست،مسعودیه
ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در مسعودیه
-۶۰متر تک واحدی طبقه اول-
ودیعه: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در مسعودیه
اپارتمان ۶۲ متری کوچه پیری تک واحدی تخلیه
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در مسعودیه
اپارتمان ۶۲ متری کوچه پیری تک واحدی تخلیه
آپارتمان تخلیه میباشد وتازه نقاشی شده
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در مسعودیه
۵۵ متری یک خوابه خوش نقشه (باز سازی شده)
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در مسعودیه
۵۵ متری یک خوابه خوش نقشه (باز سازی شده)
روبروی پارک سرو ناز مسعودیه
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
فوری در مسعودیه
آپارتمان دوخوابه ۵۸ متری
ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در مسعودیه
آپارتمان دوخوابه ۵۸ متری
بعدی