رهن و اجاره خانه در دیوار شهرک امید تهران

اجاره ۱۵۷ متر سه خواب شهرک امید

ودیعه: ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهرک امید

۱۴۱متر،۲خواب،قنات کوثر شهرک امیدد

ودیعه: ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهرک امید

اجاره دوخواب/فازa/فول بازسازی

ودیعه: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهرک امید

واحد 2 خوابه اجاره ایی شهرک‌امید قنات کوثر

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهرک امید
واحد 2 خوابه اجاره ایی شهرک‌امید قنات کوثر
۵

شهرک امید/دوخواب/اجاره/ویو روبه جنگل

ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهرک امید

۱۳۷متر،۲خواب شهرک امید قنات کوثرر

ودیعه: ۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهرک امید

160متر سه خوابه اجاره ایی شهرک امید

ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهرک امید

اجاره ۱۴۰ متر/۲ خواب/فول/شهرک امید

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهرک امید

واحد 2 خوابه اجاره ایی شهرک‌امید قنات‌کوثر

ودیعه: ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهرک امید
واحد 2 خوابه اجاره ایی شهرک‌امید قنات‌کوثر
۶

واحد 2 خوابه ویو ابدی شهرک امید قنات‌کوثر

ودیعه: ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهرک امید
واحد 2 خوابه ویو ابدی شهرک امید قنات‌کوثر
۶

آپارتمان تک واحدی 145 متری 2خوابه شهرک گلستان

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهرک امید

اجاره/۲۱۶ متر/۴ خواب/فول/شهرک امید

ودیعه: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: رایگان
آژانس املاک در شهرک امید

اجاره اپارتمان ۱۳۵ متر/۲ خواب/فول/شهرک‌ امید

ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهرک امید

اجاره/سه خواب/ویوجنگل/

ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهرک امید
اجاره/سه خواب/ویوجنگل/
۲

آپارتمان رهن کامل ۴ خواب شهرک امید

ودیعه: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: توافقی
آژانس املاک در شهرک امید
آپارتمان رهن کامل ۴ خواب شهرک امید
۱

158 متر سه خوابه رهن کامل شهرک امید

ودیعه: ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: رایگان
آژانس املاک در شهرک امید

۱۵۱متر،۳خواب،شهرک امید قنات کوثرر

ودیعه: ۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهرک امید

اجاره/۱۵۷متر/سه خواب/فول

ودیعه: ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهرک امید

واحد 3 خوابه در برجهای شهرک امید قنات کوثر

ودیعه: توافقی
اجارهٔ ماهانه: توافقی
آژانس املاک در شهرک امید
واحد 3 خوابه در برجهای شهرک امید قنات کوثر
۱

۱۴۲متر،۲خواب،قنات کوثر شهرک امید فازA

ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهرک امید
۱۴۲متر،۲خواب،قنات کوثر شهرک امید فازA
۱

اجاره/۱۴۰ متر/۲ خواب/بلوک های ردیف جنگل شهرک امید

ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهرک امید
اجاره/۱۴۰ متر/۲ خواب/بلوک های ردیف جنگل شهرک امید
۱

آپارتمان شهرک امید ۱۳۳ متر ۲ خوابه

ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهرک امید
آپارتمان شهرک امید ۱۳۳ متر  ۲ خوابه
۱

واحد 4 خوابه در شهرک امید قنات‌کوثر

ودیعه: ۲,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: توافقی
آژانس املاک در شهرک امید
واحد 4 خوابه در شهرک امید قنات‌کوثر
۱

۱۳۷ متر،۲خواب،در قنات کوثر شهرک امید

ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهرک امید
۱۳۷ متر،۲خواب،در قنات کوثر شهرک امید
۱
بعدی

رهن و اجاره خانه در دیوار شهرک امید تهران