رهن و اجاره خانه، آپارتمان، برج و سوییت و پنت هاوس، در منصوریه (پل سیمان) تهران

آپارتمان 120متری 3خوابه
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۹ ساعت پیش در منصوریه (پل سیمان)
آپارتمان 120متری 3خوابه
آپارتمان ۴۵متر یک خواب محدوده خ جهاد
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در منصوریه (پل سیمان)
آپارتمان ۴۵متر یک خواب محدوده خ جهاد
اجاره اپارتمان ۵۴ متری
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش در منصوریه (پل سیمان)
اجاره اپارتمان ۵۴ متری
پارکینگ خودرویی
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
پریروز در منصوریه (پل سیمان)
نورگیر . دارای حال و پذیرایی بزرگ
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در منصوریه (پل سیمان)
نورگیر  . دارای حال و پذیرایی بزرگ
آپارتمان ۵۰متر یک خواب رهن کامل
ودیعه: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در منصوریه (پل سیمان)
آپارتمان 60 متر ، شهر ری
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در منصوریه (پل سیمان)
آپارتمان 60 متر ، شهر ری
آپارتمان شخصی ساز تک واحدی
ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در منصوریه (پل سیمان)
آپارتمان شخصی ساز تک واحدی
آپارتمان۴۵متر رهن کامل
ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در منصوریه (پل سیمان)
آپارتمان۴۵متر رهن کامل
اپارتمان ۵۶ متری یک خواب دارای حیاط خلوت شخصی
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در منصوریه (پل سیمان)
آپارتمان ۵۲ متری تکواحدی یخوابه
ودیعه: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در منصوریه (پل سیمان)
رهن آپارتمان ۸۰متر۲خواب
ودیعه: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در منصوریه (پل سیمان)
رهن آپارتمان ۸۰متر۲خواب
آپارتمان 60 متری ، شهر ری ، محیط آرام و دنج
ودیعه: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در منصوریه (پل سیمان)
آپارتمان 60 متری ، شهر ری ، محیط آرام و دنج
آپارتمان ۵۱متر رهن و اجاره
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در منصوریه (پل سیمان)
آپارتمان ۵۱متر رهن و اجاره
آپارتمان ۵۰متر رهن کامل
ودیعه: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در منصوریه (پل سیمان)
آپارتمان ۵۰متر رهن کامل
اجاره آپارتمان 90 متری / تک واحدی
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در منصوریه (پل سیمان)
اجاره آپارتمان 90 متری / تک واحدی
اجاره آپارتمان 67 متری / تک واحدی
ودیعه: ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در منصوریه (پل سیمان)
اجاره آپارتمان 67 متری / تک واحدی
آپارتمان ۱۳۰متر تک واحد
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در منصوریه (پل سیمان)
آپارتمان ۱۳۰متر تک واحد
آپارتمان شهرری
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ هفته پیش در منصوریه (پل سیمان)
آپارتمان شهرری
آپارتمان فول تکواحدی شهرری ///
ودیعه: ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در منصوریه (پل سیمان)
آپارتمان فول تکواحدی شهرری ///
بعدی