رهن و اجاره خانه در دیوار شهرک صدرا تهران

۶۰متر خوش نقشه

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در شهرک صدرا

109 متر رهن و اجاره المپیک صدرا منطقه22

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش در شهرک صدرا

آپارتمان کلید نخورده کوهک شرقی

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهرک صدرا
آپارتمان  کلید نخورده کوهک شرقی
۹

120متری/تکواحدی

ودیعه: ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: رایگان
مشاور املاک در شهرک صدرا
120متری/تکواحدی
۵

آپارتمان دو خوابه ویلایی

ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهرک صدرا
آپارتمان دو خوابه ویلایی
۴

آپارتمان سه خوابه با دو پارکینگ کلید نخورده

ودیعه: ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهرک صدرا
آپارتمان سه خوابه با دو پارکینگ کلید نخورده
۵

آپارتمان ۱۳۶ متری بلوک A شهرک صدرا

ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهرک صدرا

آپارتمان ۷۰ متری اجاره شهرک صدرا

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهرک صدرا

آپارتمان ۱۳۵ متری دو خواب

ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهرک صدرا
آپارتمان ۱۳۵ متری  دو خواب
۶

110متری 2خواب شهرک صدرا منطقه22

ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: رایگان
آژانس املاک در شهرک صدرا
110متری 2خواب شهرک صدرا منطقه22
۵

آپارتمان تک واحدی دهکده

ودیعه: ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهرک صدرا

آپارتمان پزشکان نور

ودیعه: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در شهرک صدرا

آپارتمان 105 متری دو خوابه

ودیعه: ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در شهرک صدرا

آپارتمان ۱۴۵ متری ۳ خواب ویو ابدی

ودیعه: ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: توافقی
مشاور املاک در شهرک صدرا
آپارتمان ۱۴۵ متری ۳ خواب ویو ابدی
۵

آپارتمان نوساز کلید نخورده

ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در شهرک صدرا
آپارتمان نوساز کلید نخورده
۱۹

طبقه ۱۲ برج،شهرک صدرا،سه خواب،خرگوش دره

ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در شهرک صدرا
طبقه ۱۲ برج،شهرک صدرا،سه خواب،خرگوش دره
۹

۱۴۵ متر ۳ خواب مجتمع آفتاب ۲۲

ودیعه: ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: رایگان
آژانس املاک در شهرک صدرا

اپارتمان سه خوابه

ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهرک صدرا

آپارتمان خوش نقشه و دلباز

ودیعه: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهرک صدرا
آپارتمان خوش نقشه و دلباز
۵

رهن ۷۰ متری

ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: توافقی
هفتهٔ پیش در شهرک صدرا

۷۰ متر یک خواب رهن و اجاره

ودیعه: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۷,۱۹۹,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهرک صدرا

برج پزشکان کلید نخورده شیک

ودیعه: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهرک صدرا

آپارتمان ۱۰۷ متری بلوک C شهرک صدرا

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهرک صدرا

آپارتمان ۱۲۱ متری دوخوابه در برج سفید شهرک صدرا

ودیعه: ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شهرک صدرا
آپارتمان ۱۲۱ متری دوخوابه در برج سفید شهرک صدرا
۹
بعدی

رهن و اجاره خانه در دیوار شهرک صدرا تهران