رهن و اجاره خانه، آپارتمان، برج و سوییت و پنت هاوس، در بهداشت تهران

رهن کامل آپارتمان ۷۵متری فول بازسازی
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
فوری در بهداشت
رهن کامل آپارتمان ۷۵متری فول بازسازی
آپارتمان ۷۰ متری دو خوابه
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در بهداشت
آپارتمان ۷۰ متری دو خوابه
آپارتمان 73 متری دو خوابه تک واحدی با حیاط مستقل
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۵ روز پیش در بهداشت
آپارتمان 73 متری دو خوابه تک واحدی با حیاط مستقل
اجاره آپارتمان ، 50 متری بافان
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در بهداشت
اجاره واحد ۶۰ متری در بلوار معلم
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در بهداشت
اجاره واحد ۶۰ متری در بلوار معلم
آپارتمان، ۴۵ متر، یک خوابه، خیابان بازرگان
ودیعه: ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش در بهداشت
آپارتمان، ۴۵ متر، یک خوابه، خیابان بازرگان
اپارتمان ۶۵ متری یک خوابه
ودیعه: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش در بهداشت
ااپارتمان ٦٢ متر تک خواب
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در بهداشت
ااپارتمان ٦٢  متر  تک خواب
بهداشت ۸۵ متر دوخواب
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در بهداشت
بهداشت ۸۵ متر دوخواب
اپارتمان دو خوابه داری تراس ۵۰ متری
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در بهداشت
شهرک ولیعصر55متر خ.بازگان پارگینک تخلیه160رهن
ودیعه: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ هفته پیش در بهداشت
بعدی