رهن و اجاره خانه، آپارتمان، برج و سوییت و پنت هاوس، در پلیس تهران

اپارتمان ۸۲ متری شریعتی بالای طالقانی
ودیعه: ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۲ ساعت پیش در پلیس
اپارتمان ۸۲ متری شریعتی بالای طالقانی
آپارتمان ۷۰متر ۲خواب
ودیعه: ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۴ ساعت پیش در پلیس
آپارتمان ۷۰متر ۲خواب
۱۰۵متر۳ساله فول شریعتی روبروی ملک
ودیعه: ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۴ ساعت پیش در پلیس
۶۴متر یک خواب تک واحد باپارکینک انباری مجرد زوج
ودیعه: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در پلیس
۶۴متر یک خواب تک واحد باپارکینک انباری مجرد زوج
۴۵ متر طبقه همکف شریعتی کلیم کاشانی
ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش در پلیس
۸۸متر،شریعتی،کشواد،
ودیعه: ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۹ ساعت پیش در پلیس
۸۸متر،شریعتی،کشواد،
۷۵متر.شریعتی،تقاطع ملک
ودیعه: ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش در پلیس
۷۵متر.شریعتی،تقاطع ملک
۸۵ متر دو خواب پارکینگ کلیم کاشانی
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در پلیس
۸۵ متر دو خواب پارکینگ کلیم کاشانی
۸۶متر دو خواب
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: مجانی
۲۰ ساعت پیش در پلیس
۸۶متر دو خواب
۷۵ متر فول امکانات خ شریعتی خ کشواد
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲۰ ساعت پیش در پلیس
۷۵ متر فول امکانات خ شریعتی خ کشواد
۸۷مترشریعتی مقابل میثاق
ودیعه: ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۲۱ ساعت پیش در پلیس
۸۷مترشریعتی مقابل میثاق
آپارتمان ۹۵متر ۲ خواب پلیس/معلم/گوهری
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲۱ ساعت پیش در پلیس
آپارتمان ۹۵متر ۲ خواب پلیس/معلم/گوهری
شریعتی خ مقدم.خ منبع آب شرقی ک. مشکوه
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در پلیس
۷۵ متر ۲ خواب شریعتی /کلیم کاشانی/ادیبی/پلیس
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
دیروز در پلیس
۷۵ متر ۲ خواب شریعتی /کلیم کاشانی/ادیبی/پلیس
۶۵ متر شریعتی روبروی ملک خیابان ادیبی
ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
دیروز در پلیس
۶۵ متر شریعتی روبروی ملک خیابان ادیبی
اپارتمان ۸۶متری دو خواب نورگیر
ودیعه: ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
دیروز در پلیس
اپارتمان ۸۶متری دو خواب نورگیر
شریعتی ادیبی ۸۰ متری تک خوابه
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در پلیس
شریعتی ادیبی ۸۰ متری تک خوابه
80متر/دوخوابه/تکواحد/فول امکانات/شریعتی روبروی ملک
ودیعه: ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در پلیس
80متر/دوخوابه/تکواحد/فول امکانات/شریعتی روبروی ملک
59متر 1خواب خیابان ادیبی مناسب مجرد و خانواده
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در پلیس
59متر 1خواب خیابان ادیبی مناسب مجرد و خانواده
آپارتمان ۵۳ متری کلیم کاشانی
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در پلیس
آپارتمان ۵۳ متری کلیم کاشانی
۶۰مترشریعتی ادیبی
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در پلیس
۶۰مترشریعتی ادیبی
۷۰ متر دو خوابه شیک فول امکانات
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در پلیس
۸۰م.بالاتراز ملک.کلیم کاشانی
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
پریروز در پلیس
۸۰م.بالاتراز ملک.کلیم کاشانی
شریعتی 67متر دوخوابه
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در پلیس
بعدی