رهن و اجاره خانه، آپارتمان، برج و سوییت و پنت هاوس، در ستارخان تهران

ستارخان - سازمان آب ، ۱۵۵ متر نوساز
ودیعه: ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در ستارخان
ستارخان  - سازمان آب ، ۱۵۵ متر نوساز
آپارتمان ۹۵ متردوخوابه
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
آژانس املاک در ستارخان
آپارتمان ۹۵ متردوخوابه
۱۲۲متر۳خواب/نوسازکلیدنخورده/فول امکانات/دریان نو
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در ستارخان
۱۲۲متر۳خواب/نوسازکلیدنخورده/فول امکانات/دریان نو
۷۵ متری ستارخان
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در ستارخان
۷۵ متری ستارخان
۱۰۰متر فول امکانات شادمان
ودیعه: ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در ستارخان
۱۰۰متر  فول امکانات  شادمان
صد متر دوخوابه
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: مجانی
یک ربع پیش در ستارخان
صد متر دوخوابه
*آپارتمان 120 متری ستارخان/نوساز*
ودیعه: ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در ستارخان
*آپارتمان 120 متری ستارخان/نوساز*
۹۰ متری کلید نخورده
ودیعه: ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در ستارخان
۹۰متری فول امکانات برج های ستارخان
ودیعه: ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در ستارخان
۹۰متری فول امکانات برج های ستارخان
آپارتمان۸۵متری/۲خوابه خوش نقشه(پاتریس)
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در ستارخان
آپارتمان۸۵متری/۲خوابه خوش نقشه(پاتریس)
۶۰ متر فول پاتریس
ودیعه: ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
نیم ساعت پیش در ستارخان
۶۰ متر فول پاتریس
125مترسه خواب ستارخان5سال ساخت فول امکانات
ودیعه: ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در ستارخان
125مترسه خواب ستارخان5سال ساخت فول امکانات
۱۰۵متر/نوساز/لوکیشن ستارخان/دریان نو
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در ستارخان
۱۰۵متر/نوساز/لوکیشن ستارخان/دریان نو
۵۵ متر ۱ خواب نوساز شمال ستارخان
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در ستارخان
۵۵ متر ۱ خواب  نوساز  شمال ستارخان
۱۴۰ متر سه خواب
ودیعه: ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در ستارخان
آپارتمان ۷۸ متری ۲خوابه
ودیعه: ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در ستارخان
آپارتمان ۷۸ متری ۲خوابه
آپارتمان ۱۰۸ متری ۲خواب
ودیعه: ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
مشاور املاک در ستارخان
آپارتمان ۱۰۸ متری ۲خواب
٧٧متر آپارتمان (فول امکانات)
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در ستارخان
٧٧متر آپارتمان (فول امکانات)
۱۱۵ متر/۲ خواب/ خوش نقشه/ تک واحدی/ ستارخان
ودیعه: ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در ستارخان
۱۱۵ متر/۲ خواب/ خوش نقشه/ تک واحدی/ ستارخان
*آپارتمان ١٥٠ مترى ستارخان/تک واحدى*
ودیعه: ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در ستارخان
*آپارتمان ١٥٠ مترى ستارخان/تک واحدى*
آپارتمان۹۵متری نوساز کلید نخورده(پاتریس)
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در ستارخان
آپارتمان۹۵متری نوساز کلید نخورده(پاتریس)
۱۳۰ متر مسکونی ستارخان - کوکب
ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱ ساعت پیش در ستارخان
۹۵متر/فول بازسازی/تخلیه
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در ستارخان
۹۵متر/فول بازسازی/تخلیه
۹۹متر/۲خواب/نوساز/باقرخان/پاتریس
ودیعه: ۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در ستارخان
۹۹متر/۲خواب/نوساز/باقرخان/پاتریس
بعدی