رهن و اجاره خانه، آپارتمان، برج و سوییت و پنت هاوس، در نازی‌آباد تهران

300 متر/ تک واحدی/ سونا / جکوزی
ودیعه: ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در نازی‌آباد
۱۰۰متر نوساز کیلید نخورده
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۶ ساعت پیش در نازی‌آباد
۷۰ متر
ودیعه: ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۷ ساعت پیش در نازی‌آباد
۷۰ متر
۵۵خوش نقشه
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در نازی‌آباد
۵۵خوش نقشه
آپارتمان ۱۲۵ متر دو خوابه
ودیعه: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
فوری در نازی‌آباد
آپارتمان ۱۲۵ متر دو خوابه
آپارتمان ۹۰ متری ( ته خط نازی آباد )
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۸ ساعت پیش در نازی‌آباد
رهن و اجاره تکواحد در یکی از میدان های بازار اول
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش در نازی‌آباد
رهن و اجاره تکواحد در یکی از میدان های بازار اول
اپارتمان۵۵متری نازی اباد
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش در نازی‌آباد
اپارتمان۵۵متری نازی اباد
نوساز تک واحدی 57
ودیعه: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش در نازی‌آباد
آپارتمان ۸۲ متری تکواحدی پارکینگ حیاط دراختیار
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در نازی‌آباد
آپارتمان ۸۲ متری تکواحدی پارکینگ حیاط دراختیار
اپارتمان ٥٠ متر
ودیعه: ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۲ ساعت پیش در نازی‌آباد
اپارتمان ۶۵ متر یک خواب نازی اباد
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در نازی‌آباد
اپارتمان ۶۵ متر یک خواب نازی اباد
آپارتمان ۶۴ متری (مجتمع فرهنگیان هزار دستگاه )
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در نازی‌آباد
آپارتمان ۶۰ متری تخلیه اوجانی
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش در نازی‌آباد
آپارتمان ۶۰ متری تخلیه اوجانی
اپارتمان ۵۵ متر یک خواب نازی اباد تخلیه اماده
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در نازی‌آباد
اپارتمان ۵۵ متر یک خواب نازی اباد تخلیه اماده
آپارتمان۷۵متر۲خواب تکواحدطبقه اول تولایی نازی آباد
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش در نازی‌آباد
اپارتمان ۵۴متر نازی اباد
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در نازی‌آباد
آپارتمان 60 1 خواب در نازی آباد
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در نازی‌آباد
۷۰متر دوخوابه تکواحدی( قابل تبدیل)خانی ابادنو
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در نازی‌آباد
۷۰متر دوخوابه تکواحدی(  قابل تبدیل)خانی ابادنو
آپارتمان ۱۰۵ متر دو خوابه
ودیعه: ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
دیروز در نازی‌آباد
آپارتمان ۱۰۵ متر دو خوابه
اپارتما۵۵متری تک واحده بسیارشیک ودنج بدلی گیوی
ودیعه: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در نازی‌آباد
۱۰۰متری ۲خوابه فول کلید نخورده
ودیعه: ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
دیروز در نازی‌آباد
۱۰۰متری ۲خوابه فول کلید نخورده
150متری ۳خواب فول کلید نخورده
ودیعه: ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
دیروز در نازی‌آباد
150متری ۳خواب فول کلید نخورده
آپارتمان 58 متری یک خواب
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در نازی‌آباد
بعدی