رهن و اجاره خانه، آپارتمان، برج و سوییت و پنت هاوس، در دولتخواه تهران

آپارتمان ۶۵متری یک خوابه
ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در دولتخواه
ملک فوق۷۵متردوخوابه
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در دولتخواه
ملک فوق۷۵متردوخوابه
آپارتمان ۵۹متر یکخواب
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در دولتخواه
آپارتمان ۵۹متر یکخواب
۵۵ متری نزدیک مترو
ودیعه: ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در دولتخواه
۵۵ متری نزدیک مترو
آپارتمان ۷۰ متری دو خواب، دولتخواه شمالی تهران
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۴ روز پیش در دولتخواه
آپارتمان ۷۰ متری دو خواب، دولتخواه شمالی تهران
اپارتمان ۶۸ متری یک خوابه تک واحدی
ودیعه: ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش در دولتخواه
۶۷متر یک خواب
ودیعه: ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
هفتهٔ پیش در دولتخواه
آپارتمان ۶۰متری
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش در دولتخواه
آپارتمان ۶۰متری
۱۲۵متر دوخوابه
ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در دولتخواه
آپارتمان 75متری ،2خوابه،
ودیعه: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲ هفته پیش در دولتخواه
آپارتمان 70متر ،تک واحدی،2خواب
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲ هفته پیش در دولتخواه
مجردی تک خواب طبقه ی اخر
ودیعه: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲ هفته پیش در دولتخواه
مجردی  تک خواب طبقه ی اخر
بعدی