رهن و اجاره خانه، آپارتمان، برج و سوییت و پنت هاوس، در پرستار تهران

47 متر-درحال نقاشی-باپارکینگ-نزدیک میدان13آبان
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در پرستار
47 متر-درحال نقاشی-باپارکینگ-نزدیک میدان13آبان
اپارتمان یه خوابه و خوش نقشه بیشتر از متراژ
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
فوری در پرستار
اپارتمان یه خوابه و خوش نقشه بیشتر از متراژ
رهن کامل نیرو هوایی مقداد
ودیعه: ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۶ ساعت پیش در پرستار
رهن کامل نیرو هوایی مقداد
آپارتمان ۷۲ متر تک‌خواب کوچه پرستار
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش در پرستار
۵۰متر تکواحد پرستارشمالی
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش در پرستار
۵۰متر تکواحد پرستارشمالی
آپارتمان 45 متر یک خوابه تک واحدی
ودیعه: ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۹ ساعت پیش در پرستار
آپارتمان 68متری دو خوابه با پارکینگ انباری
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
دیروز در پرستار
۵۰ متری خوش نقشه پرستار
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
دیروز در پرستار
۵۰ متری خوش نقشه پرستار
پرستارجنوبی/55متر/پارکینگ دار
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در پرستار
پرستارجنوبی/55متر/پارکینگ دار
۱۲۷متر پرستار شمالی
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در پرستار
۱۲۷متر پرستار شمالی
۱۲۰ متر دو خوابه
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در پرستار
۱۲۰ متر دو خوابه
پرستار ۴۷ متر یک خواب
ودیعه: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در پرستار
آپارتمان۶۰متریک خوابه،پیروزی کریمشاهیان
ودیعه: ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
دیروز در پرستار
آپارتمان۶۰متریک خوابه،پیروزی کریمشاهیان
آپارتمان ۱۳۰ متری
ودیعه: ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
دیروز در پرستار
آپارتمان ۶۰ متر خیابان پیروزی، کریمشاهیان (همایون)
ودیعه: ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در پرستار
آپارتمان ۶۰ متر خیابان پیروزی، کریمشاهیان (همایون)
۱۴۰ متر/ویلایی/بانک رهنی
ودیعه: ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
پریروز در پرستار
آپارتمان ۸۰ متر ۲ خوابه
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در پرستار
آپارتمان ۸۰ متر ۲ خوابه
آپارتمان ، ۱۰۰ متر ، ۲ خواب ، کریمشاهیان
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: مجانی
پریروز در پرستار
آپارتمان ، ۱۰۰ متر ، ۲ خواب ، کریمشاهیان
۷۳مترپرستار (بانک رهنی)
ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در پرستار
٦٣ متر نبرد شمالی
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در پرستار
آپارتمان ، نبرد شمالی
ودیعه: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در پرستار
آپارتمان ، نبرد شمالی
اپارتمان ۱۱۵ متر سه خواب در پرستار
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در پرستار
آپارتمان ۵۲ متر یک خوابه
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در پرستار
آپارتمان ۴۷ متری
ودیعه: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ روز پیش در پرستار
بعدی