رهن و اجاره خانه، آپارتمان، برج و سوییت و پنت هاوس، در امام حسین(ع) تهران

اجاره اپارتمان ۸۵ متری
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش در امام حسین(ع)
اپارتمان۴۸متری
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش در امام حسین(ع)
امام حسین/ صفا غربی/۴۷ متر مرتب
ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش در امام حسین(ع)
امام حسین/ صفا غربی/۴۷ متر مرتب
۶۰ متری در امام حسین
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲۱ ساعت پیش در امام حسین(ع)
۶۰ متری در امام حسین
**75 متر با آسانسور بین 2 خط مترو**
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در امام حسین(ع)
آپارتمان 65 مترخ ایرانمهر بلواراسدی
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در امام حسین(ع)
آپارتمان ۴۰ متری ( دو اتاق تو در تو )
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در امام حسین(ع)
آپارتمان ۴۰ متری ( دو اتاق تو در تو )
صفا شرقی / پیچک / ۵۴ متر
ودیعه: ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
پریروز در امام حسین(ع)
صفا شرقی / پیچک / ۵۴ متر
آپارتمان ۴۰ متر تکواحدی
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در امام حسین(ع)
٨٢ متر نورمحمدى هدایت
ودیعه: ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
پریروز در امام حسین(ع)
٨٢ متر نورمحمدى هدایت
امام حسین / ۵۲متر /باز سازی شده
ودیعه: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۹۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در امام حسین(ع)
امام حسین / ۵۲متر /باز سازی شده
آپارتمان ۴۲ متری ،میدان امام حسین اول نظام آباد
ودیعه: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در امام حسین(ع)
۶۸ متر طبقه ۲ مناسب برای تولیدی و انبار و دفتر کار
ودیعه: ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در امام حسین(ع)
آپارتمان ۷۵ متری
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در امام حسین(ع)
آپارتمان ۷۵ متری
107 و 63 متری دوخوابه امام حسین
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در امام حسین(ع)
آپارتمان ۶۸ متری ۲ خوابه
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در امام حسین(ع)
آپارتمان ۷۵ متری دو خوابه
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در امام حسین(ع)
آپارتمان ۷۵ متری دو خوابه
ملک فوق دارای ۳خواب و۳بالکن مجزا میباشد
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۴ روز پیش در امام حسین(ع)
ملک فوق دارای ۳خواب و۳بالکن مجزا میباشد
اپارتمان ۶۲ متری دو خوابه خیابان ۱۷ شهریور شمالی
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۴ روز پیش در امام حسین(ع)
اپارتمان ۶۲ متری دو خوابه  خیابان ۱۷ شهریور شمالی
آپارتمان.محدوده امام حسین67 متری
ودیعه: ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در امام حسین(ع)
100متر فول امکانات
ودیعه: ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۵ روز پیش در امام حسین(ع)
آپارتمان ۶۰ متری
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در امام حسین(ع)
دوخوابه فول
ودیعه: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در امام حسین(ع)
اپارتمان ۶۰ متری امام حسین
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در امام حسین(ع)
بعدی