رهن و اجاره خانه، آپارتمان، برج و سوییت و پنت هاوس، در سنگلج تهران

25 متر زیر همکف
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش در سنگلج
واحد 70 متر جهت انبار یا کارگاه محدوده بازار
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در سنگلج
واحد 70 متر جهت انبار یا کارگاه محدوده بازار
اپارتمان ۵۷متر یک خوابه باسازی
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در سنگلج
آپارتمان ۶۳متری تک واحدی
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
پریروز در سنگلج
آپارتمان ۶۳متری تک واحدی
آپارتمان ۷۰متری،نورگیردار،شمالی،حیاط دار
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در سنگلج
اپارتمان ٩٠ متر دوخوابه
ودیعه: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ روز پیش در سنگلج
آپارتمان ۴۷ متری طبقه اول
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در سنگلج
آپارتمان ۴۷ متری طبقه اول
آپارتمان ، ۹۲ متر دو خواب
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در سنگلج
آپارتمان ۹۳ متری
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در سنگلج
آپارتمان ۹۳ متری
آپارتمان ۸۰متری ۲ خوابه طبقه اول
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در سنگلج
آپارتمان ۸۰متری ۲ خوابه طبقه اول
ابوسعید/50متر/نوساز/دسترسی
ودیعه: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در سنگلج
ابوسعید/50متر/نوساز/دسترسی
50مترآپارتمان برای دفترکاریاکارگاه بیصدایامجردموجه
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در سنگلج
50مترآپارتمان برای دفترکاریاکارگاه بیصدایامجردموجه
آپارتمان 51 متر
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در سنگلج
آپارتمان 51 متر
۹۰متر فقط جهت کارگاه طلاسازی یا تولیدی
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۷ روز پیش در سنگلج
محلی آرام و دنج اپارتمان
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ روز پیش در سنگلج
محلی آرام و دنج اپارتمان
آپارتمان ١٠٠ مترى تک واحدى
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در سنگلج
آپارتمان ١٠٠ مترى تک واحدى
آپارتمان ۶۳متری یک خوابه
ودیعه: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در سنگلج
آپارتمان ۶۳متری یک خوابه
آپارتمان ۷۳ متری دوخوابه . سنگلج
ودیعه: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در سنگلج
آپارتمان نوساز طبقه ۵ فول امکان وحدت اسلامی بهشت
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش در سنگلج
آپارتمان نوساز طبقه ۵ فول امکان وحدت اسلامی بهشت
آپارتمان ۵۶متری یک خوابه تمیز
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در سنگلج
اپارتمان ۵۲متری درمحله ی نوساز درچهارراه شاپور
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
هفتهٔ پیش در سنگلج
۴۵ متر تک واحدی نوساز
ودیعه: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش در سنگلج
۴۵ متر تک واحدی نوساز
اپارتمان ۸۵ متری ۲ خواب نوساز
ودیعه: ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در سنگلج
اپارتمان ۸۵ متری ۲ خواب نوساز
۵۵ متری مولوی نرسیده به چهارراه شاپور
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در سنگلج
۵۵ متری مولوی نرسیده به چهارراه شاپور
بعدی