رهن و اجاره خانه، آپارتمان، برج و سوییت و پنت هاوس، در جوادیه تهرانپارس تهران

اپارتمان 85متر نوساز
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۷ ساعت پیش در جوادیه تهرانپارس
۸۰متر ۲ خوابه همکف
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در جوادیه تهرانپارس
واحد مسکونی طبقه همکف واقع در خاکسفید رهن و اجاره
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در جوادیه تهرانپارس
واحد مسکونی طبقه همکف واقع در خاکسفید رهن و اجاره
واحد۱۳۰ متری واقع در زمینی به مساحت ۵۰۰ متر و خلوت
ودیعه: ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
دیروز در جوادیه تهرانپارس
واحد۱۳۰ متری واقع در زمینی به مساحت ۵۰۰ متر و خلوت
واحد فول امکانات فرهنگسرا
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در جوادیه تهرانپارس
۸۲ متری/ فول امکانات / کدخانه 884857
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در جوادیه تهرانپارس
۸۲ متری/ فول امکانات / کدخانه 884857
۹۵ متری/ تک واحدی / کدخانه 615753
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در جوادیه تهرانپارس
۹۵ متری/ تک واحدی / کدخانه 615753
۸۰ متری/ تک واحدی / کدخانه 667143
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در جوادیه تهرانپارس
۸۰ متری/ تک واحدی / کدخانه 667143
۷۵ متری/ فول امکانات / کدخانه 113447
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در جوادیه تهرانپارس
۷۵ متری/ فول امکانات / کدخانه 113447
واحد فول امکانات فرهنگسرا
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در جوادیه تهرانپارس
اجاره آپارتمان 90متری تهرانپارس شرقی
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در جوادیه تهرانپارس
اجاره آپارتمان 90متری تهرانپارس شرقی
۱۰۱ متری / کدخانه A623471
ودیعه: ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در جوادیه تهرانپارس
۱۰۱ متری / کدخانه A623471
۹۵ متری/ تک واحدی / کدخانه A583716
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در جوادیه تهرانپارس
۹۵ متری/ تک واحدی / کدخانه A583716
٧۰ متر تکواحدی
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در جوادیه تهرانپارس
تهرانپارس غربی ٥٠ متری
ودیعه: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در جوادیه تهرانپارس
تهرانپارس غربی ٥٠ متری
آپارتمان ۵۵ متری تک خواب
ودیعه: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
پریروز در جوادیه تهرانپارس
۶۰ متر فول امکانات
ودیعه: ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
پریروز در جوادیه تهرانپارس
۶۰ متر فول امکانات
فرهنگسرای اشراق 80متر دوخواب بازسازی شده
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در جوادیه تهرانپارس
فرهنگسرای اشراق 80متر دوخواب بازسازی شده
فرهنگسرای اشراق 80متر یکخوابه بازسازی شده
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در جوادیه تهرانپارس
فرهنگسرای اشراق 80متر یکخوابه بازسازی شده
آپارتمان ۵۶ متری
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در جوادیه تهرانپارس
آپارتمان ۵۶ متری
۴۵متری تک واحدی
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در جوادیه تهرانپارس
۴۵متری تک  واحدی
آپارتمان 57 متری
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در جوادیه تهرانپارس
آپارتمان ۷۵ متر یک خوابه
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در جوادیه تهرانپارس
واحد ۴۰متری زیر همکف
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۵۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در جوادیه تهرانپارس
واحد ۴۰متری زیر همکف
بعدی