رهن و اجاره خانه، آپارتمان، برج و سوییت و پنت هاوس، در دانشگاه شریف تهران

75 متر، تخلیه، فول امکانات، رهن کامل، مترو شریف
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در دانشگاه شریف
75 متر، تخلیه، فول امکانات، رهن کامل، مترو شریف
آپارتمان ۵۵متر یکخوابه
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش در دانشگاه شریف
آپارتمان ۵۵متر یکخوابه
آپارتمان 130متری 3 خوابه طرشت
ودیعه: ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در دانشگاه شریف
آپارتمان 85 متری دو خوابه
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در دانشگاه شریف
آپارتمان 85 متری دو خوابه
آپارتمان ۱۵۰ منری ۳ خواب
ودیعه: ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در دانشگاه شریف
آپارتمان ۱۲۷متری سه خواب فول ۵ساله
ودیعه: ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ روز پیش در دانشگاه شریف
آپارتمان ۱۲۷متری سه خواب فول ۵ساله
اپارتمان 70 متری دو خوابه شیک
ودیعه: ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ روز پیش در دانشگاه شریف
فول امکانات
ودیعه: ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در دانشگاه شریف
۷۲متر ۲خواب
ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در دانشگاه شریف
اپارتمان 70متری فول ، دانشگاه شریف
ودیعه: ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۴ روز پیش در دانشگاه شریف
اپارتمان 60متری،دانشگاه شریف
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در دانشگاه شریف
اپارتمان 60متری،دانشگاه شریف
آپارتمان127متری طرشت
ودیعه: ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۴ روز پیش در دانشگاه شریف
آپارتمان127متری طرشت
۷۲ متر ۲خواب
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در دانشگاه شریف
برج ۱۱۲ متری خرازی،اردستانی
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در دانشگاه شریف
برج  ۱۱۲ متری   خرازی،اردستانی
۱۰۰متر فول امکانات
ودیعه: ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در دانشگاه شریف
آپارتمان 45متری یک خوابه
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در دانشگاه شریف
آپارتمان 45متری یک خوابه
۱۳۵ متر در برج نوساز کلید نخورده
ودیعه: ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در دانشگاه شریف
۱۳۵ متر در برج نوساز کلید نخورده
120 متر 3 خوابه
ودیعه: ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در دانشگاه شریف
120 متر 3 خوابه
۱۲۰ متر تکواحدی حبیب زادگان
ودیعه: ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در دانشگاه شریف
۱۲۰ متر تکواحدی حبیب زادگان
۱۰۲ متر.دو خواب.
ودیعه: ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در دانشگاه شریف
۱۰۲ متر.دو خواب.
اپارتمان 130،متری مترو شریف
ودیعه: ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش در دانشگاه شریف
۱۲۰متر ۲خواب
ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در دانشگاه شریف
رهن و اجاره آپارتمان ۸۶ متر دانشگاه شریف
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در دانشگاه شریف
آپارتمان ۱۱۵ متر دانشگاه شریف
ودیعه: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش در دانشگاه شریف
آپارتمان ۱۱۵ متر دانشگاه شریف
بعدی