رهن و اجاره خانه در دیوار جلیلی تهران

اپارتمان 72 متری با انباری 250 رهن کامل

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: رایگان
دیروز در جلیلی

آپارتمان از دو طرف نور

ودیعه: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در جلیلی

۵۷متری پارکینگ دار

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: رایگان
مشاور املاک در جلیلی
۵۷متری پارکینگ دار
۶

آپارتمان تکواحدی ۶۰متری یک خوابه

ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در جلیلی

آپارتمان ۴۴ متری

ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در جلیلی
آپارتمان ۴۴ متری
۸

تک واحدی 140متر سه خواب

ودیعه: ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در جلیلی
تک واحدی 140متر سه خواب
۵

اپارتمان ۴۵ متری

ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در جلیلی
اپارتمان ۴۵ متری
۱۰

آپارتمان تک واحدی واقع در اطراف میدان جلیلی

ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در جلیلی

آپارتمان ۶۵متری یک خواب واقع در میدان جلیلی

ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در جلیلی
آپارتمان ۶۵متری یک خواب واقع در میدان جلیلی
۵

اپارتمان ۵۰ متر یک خوابه

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در جلیلی

آپارتمان 85 متر 2 خواب 300 رهن قابل تبدیل

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در جلیلی

تک واحدی تمیز

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در جلیلی
تک واحدی تمیز
۵

آپارتمان،۷۰ متر،دو خوابه،نو ساز

ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: رایگان
۲ هفته پیش در جلیلی

آپارتمان ۵۵ متری نوساز

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در جلیلی

۸۵ متر ۲ خواب فلاح

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: رایگان
۳ هفته پیش در جلیلی
۸۵ متر ۲ خواب فلاح
۵

نقاشی شده نور گیر از ۲ طرف کابینت ام دی اف

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در جلیلی
نقاشی شده نور گیر از ۲ طرف  کابینت ام دی اف
۵

آپارتمان ۵۰ متری در جلیلی

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در جلیلی
آپارتمان ۵۰ متری در جلیلی
۱۰

آپارتمان ۵۷ متری تک واحدی در شهید فتحی، طبقه اول

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در جلیلی
آپارتمان ۵۷ متری تک واحدی در شهید فتحی، طبقه اول
۹

آپارتمان ۷۲ متری در جلیلی کوچه عالیان

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: توافقی
۴ هفته پیش در جلیلی
بعدی

رهن و اجاره خانه در دیوار جلیلی تهران