رهن و اجاره خانه، آپارتمان، برج و سوییت و پنت هاوس، در سازمان برنامه تهران

آپارتمان 90 متری . دو خوابه.سازمان برنامه جنوبی
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در سازمان برنامه
آپارتمان 90 متری . دو خوابه.سازمان برنامه جنوبی
آپارتمان 135 متری، دو خوابه، سازمان برنامه شمالی
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در سازمان برنامه
سازمان برنامه شمالی باز سازی شده تخلیه
ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲ ساعت پیش در سازمان برنامه
۸۵متر دو خواب بلوار شقایق شمالی
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در سازمان برنامه
۸۵متر دو خواب بلوار شقایق شمالی
٦٧ متر دوخوابه سازمان برنامه شمالی
ودیعه: ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۴ ساعت پیش در سازمان برنامه
133 متر 3 خواب، ط4، فول امکانات
ودیعه: ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در سازمان برنامه
133 متر 3 خواب، ط4، فول امکانات
آپارتمان ۹۱متری ۲ خواب فول با دسترسی
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در سازمان برنامه
آپارتمان ۹۱متری ۲ خواب فول با  دسترسی
۷۱متر۲خ خیابان کاشانی خیابان سازمان برنامه شمالی
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در سازمان برنامه
۷۱متر۲خ خیابان کاشانی خیابان سازمان برنامه شمالی
شقایق شمالی ۷۳ متر ۲ خواب
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در سازمان برنامه
شقایق شمالی ۷۳ متر ۲ خواب
۱۱۵متر آپارتمان بلوار فردوس
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در سازمان برنامه
۱۱۵متر آپارتمان بلوار فردوس
105متر 2 خواب سالن پرده خور/سازمان برنامه جنوبی
ودیعه: ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در سازمان برنامه
105متر 2 خواب سالن پرده خور/سازمان برنامه جنوبی
آپارتمان ۷۰ متری ۲خ فول امکانات
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در سازمان برنامه
آپارتمان ۷۰ متری ۲خ فول امکانات
۱۱۰متر/۲خ/۲ساله/ شیک/سازمان برنامه شمالی
ودیعه: ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۵ ساعت پیش در سازمان برنامه
۱۱۰متر/۲خ/۲ساله/ شیک/سازمان برنامه شمالی
۱۱۵متر(سازمان برنامه شمالی)
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در سازمان برنامه
۱۱۵متر(سازمان برنامه شمالی)
۱۴۵متر ۳ خواب فول امکانات
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در سازمان برنامه
۱۴۵متر ۳ خواب فول امکانات
۶۵ متر ۲ خواب فول امکانات
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در سازمان برنامه
۶۵ متر ۲ خواب فول امکانات
۲۶۰ متر /چهار خوابه/سازمان برنامه/فول
ودیعه: ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در سازمان برنامه
۲۶۰ متر /چهار خوابه/سازمان برنامه/فول
145متر 3خواب فول امکانات سازمان برنامه شمالی
ودیعه: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در سازمان برنامه
145متر 3خواب فول امکانات سازمان برنامه شمالی
اجاره آپارتمان 140 متری سازمان برنامه شمالی
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در سازمان برنامه
اجاره آپارتمان 140 متری سازمان برنامه شمالی
۱۴۵متر۳ خواب تخلیه سازمان برنامه جنوبی
ودیعه: ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در سازمان برنامه
۱۴۵متر۳ خواب تخلیه سازمان برنامه جنوبی
آپارتمان 70متری تک خواب/فول امکانات/حتی مجرد
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در سازمان برنامه
آپارتمان 70متری تک خواب/فول امکانات/حتی مجرد
۸۲متر/فول/سازمان برنامه
ودیعه: ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش در سازمان برنامه
۸۲متر/فول/سازمان برنامه
اپارتمان ۷۸ متر سازمان برنامه شمالی
ودیعه: ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۹ ساعت پیش در سازمان برنامه
اپارتمان ۷۸ متر سازمان برنامه شمالی
70متر/تک خواب/فول امکانات سازمان برنامه جنوبی
ودیعه: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در سازمان برنامه
70متر/تک خواب/فول امکانات سازمان برنامه جنوبی
بعدی