رهن و اجاره خانه در دیوار گیشا (کوی نصر) تهران

۸۵ متر فول تخلیه زوج گیشا گلچینی از بهترینها

ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در گیشا (کوی نصر)
۸۵ متر فول تخلیه زوج گیشا گلچینی از بهترینها
۱۱

۱۱۰متر۳خواب فول تخلیه۲پارکینگ سندی۸ساله

ودیعه: ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: رایگان
آژانس املاک در گیشا (کوی نصر)
۱۱۰متر۳خواب فول تخلیه۲پارکینگ سندی۸ساله
۱۱

۸۲مترفول تخلیه پیشنهادی با کیفیت

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در گیشا (کوی نصر)
۸۲مترفول تخلیه پیشنهادی با کیفیت
۹

۹۴متر *بدون پرتی*روبه آفتاب

ودیعه: ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در گیشا (کوی نصر)
۹۴متر *بدون پرتی*روبه آفتاب
۵

۸۰متر،۲خواب،واحد رو به کوچه

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در گیشا (کوی نصر)
۸۰متر،۲خواب،واحد رو به کوچه
۵

۱۱۰متر،۳خواب،دو پارکینگ سندی

ودیعه: ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: رایگان
آژانس املاک در گیشا (کوی نصر)
۱۱۰متر،۳خواب،دو پارکینگ سندی
۷

۱۱۶متر،فرعی دنج گیشا،دوخوابه

ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در گیشا (کوی نصر)
۱۱۶متر،فرعی دنج گیشا،دوخوابه
۶

187 متر فول تکواحد 2 پارکینگ 2 ساله ( زوج گیشا )

ودیعه: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در گیشا (کوی نصر)
187 متر فول تکواحد 2 پارکینگ 2 ساله ( زوج گیشا )
۵

123متر فول تکواحدخوش نقشه 5ساله ( گیشا)

ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در گیشا (کوی نصر)
123متر فول تکواحدخوش نقشه 5ساله ( گیشا)
۶

آپارتمان ۱۵۰ متری دو خوابه

ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در گیشا (کوی نصر)
آپارتمان ۱۵۰ متری دو خوابه
۲۰

۱۰۵ متری دو خوابه لوکیشن

ودیعه: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در گیشا (کوی نصر)
۱۰۵ متری دو خوابه   لوکیشن
۵

آپارتمان ۱۰۵ متری دو خوابه

ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در گیشا (کوی نصر)
آپارتمان ۱۰۵ متری دو خوابه
۱۳

آپارتمان ۷۰ متری تک خواب و تک واحدی

ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در گیشا (کوی نصر)
آپارتمان ۷۰ متری تک خواب و تک واحدی
۶

آپارتمان ۷۱ متری دوخواب گیشا

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در گیشا (کوی نصر)
آپارتمان ۷۱ متری دوخواب گیشا
۶

۶۵ متر / فرعی دنج /مناسب مجرد /گیشا

ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: رایگان
آژانس املاک در گیشا (کوی نصر)
۶۵ متر / فرعی دنج /مناسب مجرد /گیشا
۵

۷۸ متر دوخواب گیشا

ودیعه: ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: توافقی
مشاور املاک در گیشا (کوی نصر)
۷۸ متر دوخواب گیشا
۸

۹۸ متر /الماس درخشان / گیشا

ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در گیشا (کوی نصر)
۹۸ متر /الماس درخشان / گیشا
۷

آپارتمان ۹۵ متر فول دوجهت نور

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در گیشا (کوی نصر)
آپارتمان ۹۵ متر فول دوجهت نور
۵

گیشا ۹۵ متر دو خواب فول امکانات خوش نقشه

ودیعه: توافقی
اجارهٔ ماهانه: توافقی
آژانس املاک در گیشا (کوی نصر)
گیشا ۹۵ متر دو خواب فول امکانات خوش نقشه
۸

75متر/کلید نخورده/فول مشاعات

ودیعه: ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: توافقی
آژانس املاک در گیشا (کوی نصر)
75متر/کلید نخورده/فول مشاعات
۵

*گیشا ۱۵۵ متر /۳ خواب / مشابه کلید‌ نخورده

ودیعه: توافقی
اجارهٔ ماهانه: توافقی
آژانس املاک در گیشا (کوی نصر)
*گیشا ۱۵۵ متر /۳ خواب / مشابه کلید‌ نخورده
۱

اپارتمان۷۰متری

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در گیشا (کوی نصر)
اپارتمان۷۰متری
۸

آپارتمان ۱۰۳ متری * فرعی زوج * دو خوابه گیشا

ودیعه: توافقی
اجارهٔ ماهانه: توافقی
آژانس املاک در گیشا (کوی نصر)
آپارتمان ۱۰۳ متری * فرعی زوج  * دو خوابه گیشا
۵

۱۶۰متر۳خواب فول امکانات

ودیعه: توافقی
اجارهٔ ماهانه: توافقی
آژانس املاک در گیشا (کوی نصر)
۱۶۰متر۳خواب فول امکانات
۷
بعدی

رهن و اجاره خانه در دیوار گیشا (کوی نصر) تهران