رهن و اجاره خانه، آپارتمان، برج و سوییت و پنت هاوس، در گیشا (کوی نصر) تهران

۱۱۵متر تکواحدی رهن کامل
ودیعه: ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۸ ساعت پیش در گیشا (کوی نصر)
۱۱۵متر تکواحدی رهن کامل
اپارتمان 180 متری کلیدنخورده،هوشمند گیشا
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
آژانس املاک در گیشا (کوی نصر)
اپارتمان 180 متری کلیدنخورده،هوشمند گیشا
۱۰۰ متر ۲ خواب گیشا
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در گیشا (کوی نصر)
۱۰۰ متر ۲ خواب گیشا
آپارتمان ۹۵ متری واقع در گیشا
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش در گیشا (کوی نصر)
١٧٥ مترى گیشا-چسبیده به پارک
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
آژانس املاک در گیشا (کوی نصر)
١٧٥ مترى گیشا-چسبیده به پارک
اپارتمان 170 متری کلیدنخورده مدرن گیشا
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
آژانس املاک در گیشا (کوی نصر)
اپارتمان 170 متری کلیدنخورده مدرن گیشا
آپارتمان ۳خواب ویو ابدی پارک
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
آژانس املاک در گیشا (کوی نصر)
آپارتمان ۳خواب ویو ابدی پارک
اپارتمان 105 متری کلیدنخورده،نزدیک گفتگوی گیشا
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
آژانس املاک در گیشا (کوی نصر)
اپارتمان 105 متری کلیدنخورده،نزدیک گفتگوی گیشا
(* ۱۰۰ متر رهن کامل فرعی دنج گیشا *)
ودیعه: ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
آژانس املاک در گیشا (کوی نصر)
(* ۱۰۰ متر رهن کامل فرعی دنج گیشا *)
آپارتمان 103 متری دوخوابه ، خوش نقشه و فرعی زوج
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در گیشا (کوی نصر)
آپارتمان 103 متری دوخوابه ، خوش نقشه و فرعی زوج
۹۵ متر فول تخلیه
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در گیشا (کوی نصر)
۹۵ متر فول تخلیه
آپارتمان ۸۵متری /۲خوابه
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
آژانس املاک در گیشا (کوی نصر)
آپارتمان ۸۵متری /۲خوابه
*گیشا 90 متر 2 خواب فرعی زوج
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در گیشا (کوی نصر)
*گیشا 90 متر 2 خواب فرعی زوج
گیشا، ۹۰ متر، ۲ خواب
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش در گیشا (کوی نصر)
گیشا، ۹۰ متر، ۲ خواب
۱۲۵ متری ۲ خواب نوساز نور شما و جنوب
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
آژانس املاک در گیشا (کوی نصر)
۱۲۵ متری ۲ خواب نوساز نور شما و جنوب
آپارتمان ۸۵ متری ۲ خواب خوش نقشه ،تک واحدی
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در گیشا (کوی نصر)
آپارتمان ۸۵ متری ۲ خواب خوش نقشه ،تک واحدی
۱۳۵ متر سه خواب فول فرعی زوج
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در گیشا (کوی نصر)
اجاره ی یک دستگاه آپارتمان
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش در گیشا (کوی نصر)
اجاره ی یک دستگاه آپارتمان
۹۵ متر دو خواب رهن کامل
ودیعه: ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در گیشا (کوی نصر)
۹۵ متر دو خواب رهن کامل
80 متر دوخواب ۵سال ساخت
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در گیشا (کوی نصر)
80 متر دوخواب ۵سال ساخت
*گیشا 90 متر 2 خواب نوساز کلیدنخورده
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
آژانس املاک در گیشا (کوی نصر)
*گیشا 90 متر 2 خواب نوساز کلیدنخورده
90متر خوش نقشه در گیشا
ودیعه: ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
آژانس املاک در گیشا (کوی نصر)
90متر خوش نقشه  در گیشا
اپارتمان 160 متری کلیدنخورده،چندقدمی گفتگو گیشا
ودیعه: ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در گیشا (کوی نصر)
اپارتمان 160 متری کلیدنخورده،چندقدمی گفتگو گیشا
اپارتمان 83 متری فول باسازی،چند قدمی گفتگو
ودیعه: ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
آژانس املاک در گیشا (کوی نصر)
اپارتمان 83 متری فول باسازی،چند قدمی گفتگو
بعدی