رهن و اجاره خانه، آپارتمان، برج و سوییت و پنت هاوس، در شهید دستغیب تهران

واحدمسکونی ۵۶متر تک خواب
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۹ ساعت پیش در شهید دستغیب
آپارتمان ۸۰متری نوساز
ودیعه: ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۳ ساعت پیش در شهید دستغیب
آپارتمان ۸۰متری نوساز
42 متر ، فول امکانات ، تک واحدی ، آفتابگیر
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهید دستغیب
42 متر ، فول امکانات ، تک واحدی ، آفتابگیر
آپارتمان 102 متر فول
ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهید دستغیب
آپارتمان 102 متر فول
۸۰ متر دو خوابه فول
ودیعه: ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در شهید دستغیب
۸۰ متر دو خوابه فول
۸۰ متر فول امکانات کلید نخورده
ودیعه: ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
فوری در شهید دستغیب
۸۰ متر فول امکانات کلید نخورده
43 متر ، فول امکانات ، تک واحدی ، سالن پرده خور
ودیعه: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهید دستغیب
43 متر ، فول امکانات ، تک واحدی ، سالن پرده خور
آپارتمان،۳۵ متر،یک خوابه
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در شهید دستغیب
آپارتمان،۳۵ متر،یک خوابه
۸۰متر کلید نخورده فول امکانات خوش نقشه
ودیعه: ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
فوری در شهید دستغیب
۸۰متر کلید نخورده فول امکانات خوش نقشه
اپارتمان ۵۰ متری شیک
ودیعه: ۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
پریروز در شهید دستغیب
آپارتمان ۸۰ متر فول امکانات کلید نخورده
ودیعه: ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ روز پیش در شهید دستغیب
آپارتمان ۸۰ متر فول امکانات کلید نخورده
۸۰ متر فول امکانات خوش نقشه کلید نخورده
ودیعه: ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ روز پیش در شهید دستغیب
۸۰ متر فول امکانات خوش نقشه کلید نخورده
95 متر استاد معین
ودیعه: ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۴ روز پیش در شهید دستغیب
95 متر استاد معین
آپارتمان ۸۰ متری فول امکانات کلید نخورده
ودیعه: ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۴ روز پیش در شهید دستغیب
آپارتمان ۸۰ متری فول امکانات کلید نخورده
52متری و
ودیعه: ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۵ روز پیش در شهید دستغیب
52متری خوش نقشه نزدیک به تربار و خیابان
ودیعه: ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۵ روز پیش در شهید دستغیب
اپارتمان ۸۰ متری نوساز فول
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در شهید دستغیب
اپارتمان ۸۰ متری نوساز فول
۸۰ متر ۲ خواب فول امکانات کلید نخورده
ودیعه: ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۶ روز پیش در شهید دستغیب
۸۰ متر ۲ خواب فول امکانات کلید نخورده
آپارتمان 75 متری دو خوابه دستغیب
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در شهید دستغیب
آپارتمان 75 متری  دو خوابه دستغیب
۴۲متر ۱خوابه تخلیه رهن کامل
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۷ روز پیش در شهید دستغیب
۴۲متر ۱خوابه تخلیه رهن کامل
اپارتمان 98 متری . فول امکانات . کلید نخورده .
ودیعه: ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
آژانس املاک در شهید دستغیب
اپارتمان 98 متری . فول امکانات . کلید نخورده .
آپارتمان ۸۰ متری فول امکانات کلید نخورده
ودیعه: ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۷ روز پیش در شهید دستغیب
ملک شخصی ۵۷ متر یک خواب
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ روز پیش در شهید دستغیب
آپارتمان۱۰۰متر ۲خواب
ودیعه: ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در شهید دستغیب
آپارتمان۱۰۰متر ۲خواب
بعدی