رهن و اجاره خانه در دیوار سیزده آبان تهران

۷۲ مترو .

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۲۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در سیزده آبان
۷۲ مترو .
۵

خوش نقشه/تک واحدی/ تک خوابه بزرگ

ودیعه: توافقی
اجارهٔ ماهانه: رایگان
مشاور املاک در سیزده آبان

45متری.شخصی.یک اتاق خواب

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش در سیزده آبان

رهن یک واحد آپارتمان در سیزده آبان

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: رایگان
پریروز در سیزده آبان

آپارتمان ۶۰ متری آماده تخلیه

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: رایگان
پریروز در سیزده آبان
آپارتمان ۶۰ متری آماده تخلیه
۵

۷۹ متری مهر خاتم

ودیعه: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در سیزده آبان

آپارتمان ۹۳ متر، سیزده آبان، فول امکانات

ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در سیزده آبان
آپارتمان ۹۳ متر، سیزده آبان، فول امکانات
۵

دوخوابه / پارک ماشین / تمیز

ودیعه: ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در سیزده آبان

اپارتمان ۵۲ متری با پارکینگ

ودیعه: ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: توافقی
پریروز در سیزده آبان

اپارتمان ۵۴ متری با اسانسور

ودیعه: ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: توافقی
پریروز در سیزده آبان

آپارتمان 85متری.دو خوابه.سیزده آبان شهرری

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در سیزده آبان
آپارتمان 85متری.دو خوابه.سیزده آبان شهرری
۶

نزدیک مترو و تک واحدی

ودیعه: ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: رایگان
آژانس املاک در سیزده آبان

آپارتمان ۶۰متر یکخوابه سیزده آبان شهرری

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در سیزده آبان
آپارتمان ۶۰متر یکخوابه سیزده آبان شهرری
۶

واحد تک خوابه بزرگ / آماده تحویل

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در سیزده آبان

پارکینگ ماشین

ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در سیزده آبان
پارکینگ ماشین
۵

درب به حیاط دربستی اختصاصی بازسازی شده

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در سیزده آبان

آپارتمان ۵۳متری تمیز

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: توافقی
۶ روز پیش در سیزده آبان

آپارتمان 90متر دو خوابه

ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در سیزده آبان

۸۴ متری/ قابلیت پارک ماشین / ۲ اتاقه

ودیعه: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در سیزده آبان

۶۱ متری تک خوابه سیزده آبان باغ قوام

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در سیزده آبان
۶۱ متری تک خوابه سیزده آبان باغ قوام
۱۰

اپارتمان۵۸مترسیزده ابان باغ قوام بدون مشرف

ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: رایگان
هفتهٔ پیش در سیزده آبان
اپارتمان۵۸مترسیزده ابان باغ قوام بدون مشرف
۱۷

آپارتمان ۱۱۰ متر خاتم الانبیا فول امکانات

ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در سیزده آبان

/ با پارکینگ / تک خوابه

ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در سیزده آبان

آپارتمان 72متر فول امکانات بلوار رجایی

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: رایگان
مشاور املاک در سیزده آبان
آپارتمان 72متر فول امکانات بلوار رجایی
۵
بعدی

رهن و اجاره خانه در دیوار سیزده آبان تهران