رهن و اجاره خانه در دیوار شهرک تختی تهران

آپارتمان ۷۰متری یک خواب

ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهرک تختی
آپارتمان ۷۰متری یک خواب
۱۲

۱۴۴ متر/ کلید نخورده/فول امکانات

ودیعه: ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: رایگان
۷ ساعت پیش در شهرک تختی
۱۴۴ متر/ کلید نخورده/فول امکانات
۵

آپارتمان ۸۵ متری دوخواب

ودیعه: ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: رایگان
آژانس املاک در شهرک تختی
آپارتمان ۸۵ متری دوخواب
۱۰

آپارتمان ۵۰متری شهرک بهشتی

ودیعه: ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: رایگان
آژانس املاک در شهرک تختی

آپارتمان اجاره ای، 45متری تک خواب

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: رایگان
پریروز در شهرک تختی
آپارتمان اجاره ای، 45متری تک خواب
۷

اجاره آپارتمان ۱۰۵متری دوخواب کلیدنخورده

ودیعه: ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: رایگان
آژانس املاک در شهرک تختی

اپارتمان ٥٠ متری

ودیعه: ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: رایگان
۴ روز پیش در شهرک تختی

اپارتمان ۱۰۸ متر تختی

ودیعه: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: رایگان
هفتهٔ پیش در شهرک تختی
اپارتمان ۱۰۸ متر تختی
۹

آپارتمان۸۳متری تک واحدی شهرک بهشتی

ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهرک تختی
آپارتمان۸۳متری تک واحدی شهرک بهشتی
۸

آپارتمان ۷۰ متری یک خوابه

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهرک تختی

آپارتمان ۸۵ متری،دوخوابه

ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: رایگان
مشاور املاک در شهرک تختی

آپارتما۷۵متری،یک خوابه،

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شهرک تختی
آپارتما۷۵متری،یک خوابه،
۱۱

آپارتمان۶۵متری،روبروی‌پارک‌ولوازم‌ورزشی

ودیعه: ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: توافقی
۲ هفته پیش در شهرک تختی
آپارتمان۶۵متری،روبروی‌پارک‌ولوازم‌ورزشی
۱۷

آپارتمان هم کف ۵۵متری

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در شهرک تختی

اپارتمان ۸۵ متری ۲ خواب با امکانات کامل

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در شهرک تختی

آپارتمان دو خواب تمیز

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در شهرک تختی

آپارتمان یک خوابه خ رجایی، شهرک تختی

ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در شهرک تختی
آپارتمان یک خوابه خ رجایی، شهرک تختی
۱۰
بعدی

رهن و اجاره خانه در دیوار شهرک تختی تهران