رهن و اجاره خانه، آپارتمان، برج و سوییت و پنت هاوس، در بریانک تهران

48 متری
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در بریانک
۶۰متر یک خوابه
ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش در بریانک
۶۰متر یک خوابه
آپارتمان ۶۰ متری فول امکانات
ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در بریانک
آپارتمان ۶۰ متری فول امکانات
۱۱۵متر/۲خواب/فول امکانات
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در بریانک
۱۱۵متر/۲خواب/فول امکانات
۸۷متری بلوار بریانک
ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۵ ساعت پیش در بریانک
۸۷متری بلوار بریانک
۴۶ متر /۱ خواب / پارکینگ و اسانسور
ودیعه: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
مشاور املاک در بریانک
۴۶ متر /۱ خواب / پارکینگ و اسانسور
آپارتمان ۴۰ متری در بریانک
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
فوری در بریانک
آپارتمان ۴۰ متری در بریانک
۵۵ متر / بریانک/ فول امکانات/ نوساز
ودیعه: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در بریانک
۵۵ متر / بریانک/ فول امکانات/ نوساز
بازسازی شده ازنوساز بهتر دارای پارکینگ گل طبقات
ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در بریانک
بازسازی شده ازنوساز بهتر دارای پارکینگ گل طبقات
۵۸ متر/ صفدری/ با امکانات
ودیعه: ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در بریانک
۵۸ متر/ صفدری/ با امکانات
آپارتمان ۵۰ متر ۱ خوابه
ودیعه: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۲۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش در بریانک
آپارتمان ۵۰ متر ۱ خوابه
اپارتمان ۵۳متری فول امکانات
ودیعه: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۸ ساعت پیش در بریانک
اپارتمان ۵۳متری فول امکانات
آپارتمان ۴۷ متری ۱ خوابه
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش در بریانک
69 متر 2خواب فول امکانات در بریانک ویو
ودیعه: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در بریانک
آپارتمان ۶۰متری یک خواب
ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در بریانک
50متر،فول امکانات
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در بریانک
50متر،فول امکانات
۴۷متریکخوابه شیک اسانسوردار تکواحدی خ رنجبر
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در بریانک
۴۷متریکخوابه شیک اسانسوردار تکواحدی خ رنجبر
۴۵متر نیکفر
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در بریانک
۴۵متر نیکفر
۵۰ متر فول اماکنات
ودیعه: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۲۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش در بریانک
۵۰ متر فول اماکنات
۴۵ متر خوش نقشه بریانک
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در بریانک
۴۵ متر خوش نقشه بریانک
اپارتمان ۵۵ متری / حتی مجرد / بریانک
ودیعه: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در بریانک
اپارتمان ۵۵ متری / حتی مجرد / بریانک
اپارتمان 53متری بریانک.
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در بریانک
اپارتمان 53متری بریانک.
۵۵ متر یه خوابه ط اول رهن کامل
ودیعه: ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲۰ ساعت پیش در بریانک
۵۵ متر یه خوابه ط اول رهن کامل
۶۵ متر تخیله( حتی به مجرد ) قابل تبدیل
ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش در بریانک
۶۵ متر تخیله( حتی به مجرد ) قابل تبدیل
بعدی