رهن و اجاره خانه، آپارتمان، برج و سوییت و پنت هاوس، در شهرک نفت (منطقه ۵) تهران

اجاره آپارتمان 72 متری
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش در شهرک نفت (منطقه ۵)
اجاره آپارتمان 72 متری
80 متر 2 خواب فول پونک
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش در شهرک نفت (منطقه ۵)
80 متر  2 خواب  فول   پونک
110متر نوساز کلید نخورده شهرک نفت رهن کامل
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: مجانی
مشاور املاک در شهرک نفت (منطقه ۵)
110متر نوساز کلید نخورده شهرک نفت رهن کامل
آپارتمان ۱۰۰ متر ۲ خواب بازسازی شده
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهرک نفت (منطقه ۵)
60 متری بازسازی شده
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهرک نفت (منطقه ۵)
60 متری بازسازی شده
۹۵متر/سالن پرده خور/کلیدنخورده/شیک/تمیز
ودیعه: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در شهرک نفت (منطقه ۵)
۹۵متر/سالن پرده خور/کلیدنخورده/شیک/تمیز
اجاره دوخوابه شهرک نفت ٧٨ مترى
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در شهرک نفت (منطقه ۵)
اجاره دوخوابه شهرک نفت ٧٨ مترى
آپارتمان 80 متر 2 خوابه
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش در شهرک نفت (منطقه ۵)
آپارتمان 80 متر 2 خوابه
پونک شهرک نفت ۱۴۵متر سه خواب
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش در شهرک نفت (منطقه ۵)
پونک شهرک نفت ۱۴۵متر سه خواب
آپارتمان ۶۵ متر نوساز فول امکانات شهرک نفت پونک
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش در شهرک نفت (منطقه ۵)
آپارتمان ۶۵ متر نوساز فول امکانات شهرک نفت پونک
69 متر در شهرک نفت
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در شهرک نفت (منطقه ۵)
69 متر در شهرک نفت
۵۲متر ۱خواب فول امکانات شهرک نفت
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
آژانس املاک در شهرک نفت (منطقه ۵)
۵۲متر ۱خواب فول امکانات  شهرک نفت
۷۰ متر (اقبالپور)
ودیعه: ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲۱ ساعت پیش در شهرک نفت (منطقه ۵)
۷۰ متر (اقبالپور)
۲ خواب برج مجلل بام پونک
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش در شهرک نفت (منطقه ۵)
۲ خواب برج مجلل بام پونک
۱۱۰ متر ۲ خواب نوساز کلید نخورده
ودیعه: ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در شهرک نفت (منطقه ۵)
۱۱۰ متر ۲ خواب نوساز کلید نخورده
آپارتمان ۷۰ متری، ۲ خوابه، شهرک نفت
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲ ساعت پیش در شهرک نفت (منطقه ۵)
آپارتمان ۷۰ متری، ۲ خوابه، شهرک نفت
۱۳۵ متری ۳خوابه
ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
دیروز در شهرک نفت (منطقه ۵)
۷۵متر (اقبالپور)
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
دیروز در شهرک نفت (منطقه ۵)
۷۵متر (اقبالپور)
86 متر دو خواب
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در شهرک نفت (منطقه ۵)
86 متر دو خواب
85متر، شهرک نفت
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهرک نفت (منطقه ۵)
85متر، شهرک نفت
اپارتمان ۸۶متر باامکانات کامل زیبا وتمیز
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در شهرک نفت (منطقه ۵)
۸۰ متر تو خوابه فول امکانات
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در شهرک نفت (منطقه ۵)
91 متر پونک شهرک نفت
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در شهرک نفت (منطقه ۵)
91 متر پونک شهرک نفت
86متر2خواب رهن کامل نفت معین ۱۱
ودیعه: ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در شهرک نفت (منطقه ۵)
86متر2خواب  رهن کامل نفت معین ۱۱
بعدی