رهن و اجاره انواع املاک مسکونی، خانه و آپارتمان در قیام‌دشت تهران

خانه مجردی
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش در قیام‌دشت
خانه مجردی
۱۰۰متری جلو قیامدشت
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در قیام‌دشت
۲۰۰متری نشستن خانواده
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در قیام‌دشت
۲۰۰متری نشستن خانواده
۶۰ متر آپارتمان نوساز
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: مجانی
۶ روز پیش در قیام‌دشت
اپارتمان ۶۰ متری
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در قیام‌دشت
آپارتمان ۶۵متر دارای یک اتاق خواب
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۶ روز پیش در قیام‌دشت
آپارتمان ۶۵متر دارای یک اتاق خواب
رهن آپارتمان ۱۲۰متر ۲خواب قیامدشت
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در قیام‌دشت
رهن آپارتمان ۱۲۰متر ۲خواب قیامدشت
اپارنمان۱۱۰متری
ودیعه: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در قیام‌دشت
اپارنمان۱۱۰متری
خونه ویلایی ۲۰۰متری ۲ طبقه
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در قیام‌دشت
آپارتمان 110 متری دوخوابه
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۲ هفته پیش در قیام‌دشت
۱۲۰ متر برای کارگاه
ودیعه: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲ هفته پیش در قیام‌دشت
واحد ۷۰متری قیامدشت
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲ هفته پیش در قیام‌دشت
۹۰ متر طبقه همکف
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در قیام‌دشت
اجاره ملک فرون اباد
ودیعه: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ هفته پیش در قیام‌دشت
خانه ویلایی واقع درحصارامیر
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در قیام‌دشت
خانه ویلایی واقع درحصارامیر
اپارتمان ۸۰متری
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در قیام‌دشت
رهن آپارتمان ۱۰۰متر ۲خواب در قیامدشت
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در قیام‌دشت
رهن آپارتمان ۱۰۰متر ۲خواب در قیامدشت
اپارتمان جنوبی
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در قیام‌دشت
دو خوابه ۸۰ متر در چلقیز
ودیعه: ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۴ هفته پیش در قیام‌دشت
دو خوابه ۸۰ متر در چلقیز
آپارتمان دوخوابه
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۴ هفته پیش در قیام‌دشت
اجاره خانه 90 متری
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در قیام‌دشت
اجاره خانه 90 متری
خانه ویلایی حیاط دار(دربستی)واقع در حصارامیر
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در قیام‌دشت
۷۰ متر آپارتمان دو خوابه
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ هفته پیش در قیام‌دشت
بعدی