رهن و اجاره انواع املاک مسکونی، خانه و آپارتمان در پرستار تهران

100 متر آپارتمان 2 خوابه پرستار بدون مالک
ودیعه: ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲ ساعت پیش در پرستار
100 متر آپارتمان  2 خوابه  پرستار  بدون مالک
۱۴۵متر ۳خوابه فول مقداد
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در پرستار
۱۴۵متر ۳خوابه تکواحدی همایون
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در پرستار
۱۴۵متر ۳خوابه تکواحدی همایون
۱۰۵ متری/فول امکانات/تک واحدی/پرستار جنوبی
ودیعه: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۵ ساعت پیش در پرستار
۱۰۵ متری/فول امکانات/تک واحدی/پرستار جنوبی
آپارتمان ۴۸ متری بین پرستار و نبرد
ودیعه: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در پرستار
آپارتمان ۴۸ متری بین پرستار و نبرد
آپارتمان / 100 متر / خ پرستار
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در پرستار
آپارتمان / 100 متر / خ پرستار
آپارتمان ۵۸ متری در پرستار فول امکانات
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در پرستار
آپارتمان ۵۸ متری در پرستار فول امکانات
۶۰ متر ط همکف خوش نقشه
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در پرستار
۶۰ متر ط همکف خوش نقشه
آپارتمان80متری.2خواب.واقع درپیروزی.کریمشاهیان
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در پرستار
آپارتمان ۵۷متری تک خواب
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در پرستار
آپارتمان ۵۷متری تک خواب
آپارتمان ۱۶۵متری ۳خوابه تمیز
ودیعه: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در پرستار
۴۵ متر بین پرستار و افراسیابی شمالی
ودیعه: ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
پریروز در پرستار
۴۵ متر بین پرستار و افراسیابی شمالی
۱۸۰متر ۳ خوابه فول پرستار شمالی
ودیعه: ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در پرستار
۹۴متر فول ۷ ساله همایون
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در پرستار
پرستار نبرد شمالی کوچه امام حسن 65 متر
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در پرستار
پرستار نبرد شمالی کوچه امام حسن 65 متر
اجاره آپارتمان ۱۲۰ متری نوساز در پرستار
ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ روز پیش در پرستار
۱۶۵متر پرستار شمالی
ودیعه: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ روز پیش در پرستار
۱۲۰ متر / فول امکانات/ ۳ خواب / بانک رهنی
ودیعه: ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ روز پیش در پرستار
اپارتمان خ پرستار
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۳ روز پیش در پرستار
اپارتمان   خ  پرستار
۱۲۲متر /نوساز/فول امکانات/خ پرستار جنوبی
ودیعه: ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۴ روز پیش در پرستار
۱۲۲متر /نوساز/فول امکانات/خ پرستار جنوبی
۶۰ متر/نبرد/ ۲خواب/ تکواحدی
ودیعه: ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در پرستار
۶۰ متر/نبرد/ ۲خواب/ تکواحدی
120 متر آپارتمان 2 خوابه پرستار ( کلید نخورده )
ودیعه: ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۴ روز پیش در پرستار
120 متر آپارتمان  2 خوابه  پرستار  ( کلید نخورده )
90مترخوش نقشه بلوارابوذر
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در پرستار
۹۵متر/دوخواب/تک واحدی/پیروزی/پرستار شمالی
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۴ روز پیش در پرستار
۹۵متر/دوخواب/تک واحدی/پیروزی/پرستار شمالی
بعدی