رهن و اجاره انواع املاک مسکونی، خانه و آپارتمان در شهرک پرواز تهران

آپارتمان ۷۰ متر//۲ خوابه
ودیعه: ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در شهرک پرواز
آپارتمان ۷۰ متر//۲ خوابه
۹۵ متر آپارتمان - فردوس غرب
ودیعه: ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در شهرک پرواز
۹۵ متر آپارتمان - فردوس غرب
۱۰۲ متر آپارتمان- بلوار تعاون
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش در شهرک پرواز
۱۰۲ متر آپارتمان- بلوار تعاون
۶۵متر رهن کامل پروانه شمالی
ودیعه: ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۳ ساعت پیش در شهرک پرواز
۶۵متر رهن کامل پروانه شمالی
اپارتمان ۱۶۵ سه خوابه رهن اجاره فردوس غرب
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در شهرک پرواز
اپارتمان ۸۰ متری ۲ خواب
ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهرک پرواز
اپارتمان ۸۰ متری ۲ خواب
اپارتمان ۹۰ متری فردوس غرب
ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهرک پرواز
اپارتمان ۹۰ متری فردوس غرب
٧٠متر دو خوابه شهرک پرواز
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲۳ ساعت پیش در شهرک پرواز
٧٠متر دو خوابه شهرک پرواز
65 متر + ورزی شمالی
ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در شهرک پرواز
65 متر + ورزی شمالی
اپارتمان ۶۰ متری ۲ خواب فردوس غرب
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهرک پرواز
اپارتمان ۶۰ متری ۲ خواب فردوس غرب
۱۰۰ متر آپارتمان - بلوار فردوس غرب
ودیعه: ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
دیروز در شهرک پرواز
۱۰۰  متر آپارتمان - بلوار فردوس غرب
۷۵ متر/نورگیر/قابل تبدیل
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در شهرک پرواز
۷۵ متر/نورگیر/قابل تبدیل
سازمان برنامه مرکزی ۱۲۵متردوخواب
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در شهرک پرواز
سازمان برنامه مرکزی ۱۲۵متردوخواب
۷۵ متر دوخوابه شهرک پرواز
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهرک پرواز
۷۵ متر دوخوابه شهرک پرواز
۶۴ متر ۲ خواب فردوس غرب
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: مجانی
دیروز در شهرک پرواز
۶۴ متر ۲ خواب فردوس غرب
68متری/دوخوابه/ورزی
ودیعه: ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
دیروز در شهرک پرواز
68متری/دوخوابه/ورزی
۱۳۵متر ،تخلیه ،رهن کامل، قابل تبدیل
ودیعه: ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در شهرک پرواز
۱۳۵متر ،تخلیه ،رهن کامل، قابل تبدیل
101متر/2خواب/کم واحد/سازمان برنامه
ودیعه: ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در شهرک پرواز
101متر/2خواب/کم واحد/سازمان برنامه
۶۳متر پروانه شمالی
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در شهرک پرواز
۶۳متر پروانه شمالی
۱۲۵ متر آپارتمان- فردوس شرق
ودیعه: ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در شهرک پرواز
۱۲۵ متر آپارتمان- فردوس شرق
61 متر ورزی شمالی
ودیعه: ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
پریروز در شهرک پرواز
61 متر ورزی شمالی
73 متر پروانه شمالی
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در شهرک پرواز
73 متر پروانه شمالی
سازمان برنامه مرکزی۱۳۰مترسه خواب
ودیعه: ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ روز پیش در شهرک پرواز
ورزی* 60 متری* 2 خوابه
ودیعه: ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در شهرک پرواز
ورزی* 60 متری* 2 خوابه
بعدی