رهن و اجاره انواع املاک مسکونی، خانه و آپارتمان در منصوریه (پل سیمان) تهران

آپارتمان 60 متر ، شهر ری
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش در منصوریه (پل سیمان)
آپارتمان 60 متر ، شهر ری
آپارتمان شخصی ساز تک واحدی
ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در منصوریه (پل سیمان)
آپارتمان شخصی ساز تک واحدی
ا‌پارتمان یه خوابه نورکیر
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در منصوریه (پل سیمان)
آپارتمان۴۵متر رهن کامل
ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در منصوریه (پل سیمان)
آپارتمان۴۵متر رهن کامل
اپارتمان ۵۶ متری یک خواب دارای حیاط خلوت شخصی
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در منصوریه (پل سیمان)
آپارتمان ۵۲ متری تکواحدی یخوابه
ودیعه: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در منصوریه (پل سیمان)
رهن آپارتمان ۸۰متر۲خواب
ودیعه: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در منصوریه (پل سیمان)
رهن آپارتمان ۸۰متر۲خواب
ملک دو طبقه تک واحدی است . طبقه دوم صاحبخانه است .
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در منصوریه (پل سیمان)
ملک دو طبقه تک واحدی است . طبقه دوم صاحبخانه است .
آپارتمان 60 متری ، شهر ری ، محیط آرام و دنج
ودیعه: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در منصوریه (پل سیمان)
آپارتمان 60 متری ، شهر ری ، محیط آرام و دنج
آپارتمان ۵۱متر رهن و اجاره
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در منصوریه (پل سیمان)
آپارتمان ۵۱متر رهن و اجاره
آپارتمان ۵۰متر رهن کامل
ودیعه: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در منصوریه (پل سیمان)
آپارتمان ۵۰متر رهن کامل
اجاره آپارتمان 90 متری / تک واحدی
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در منصوریه (پل سیمان)
اجاره آپارتمان 90 متری / تک واحدی
اجاره آپارتمان 67 متری / تک واحدی
ودیعه: ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در منصوریه (پل سیمان)
اجاره آپارتمان 67 متری / تک واحدی
آپارتمان ۱۳۰متر تک واحد
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در منصوریه (پل سیمان)
آپارتمان ۱۳۰متر تک واحد
آپارتمان شهرری
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲ هفته پیش در منصوریه (پل سیمان)
آپارتمان شهرری
ملک ویلایی دربست ۱۳۰متر
ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در منصوریه (پل سیمان)
آپارتمان فول تکواحدی شهرری ///
ودیعه: ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در منصوریه (پل سیمان)
آپارتمان فول تکواحدی شهرری ///
آپارتمان،۱۳۰متر،سه خواب
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در منصوریه (پل سیمان)
آپارتمان،۱۳۰متر،سه خواب
آپارتمان۷۰متر یک خواب
ودیعه: ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در منصوریه (پل سیمان)
آپارتمان۷۰متر یک خواب
بعدی