رهن و اجاره انواع املاک مسکونی، خانه و آپارتمان در مقدم تهران

اتاق مناسب مجرد ۲۰ متری.
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش در مقدم
اتاق مناسب مجرد ۲۰ متری.
۹۵ متر دوسرویس جدا کامل
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در مقدم
۹۵ متر دوسرویس جدا کامل
آپارتمان
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در مقدم
۵۵ متری یک خواب کیلید نخورده
ودیعه: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۵ روز پیش در مقدم
۵۵ متری یک خواب کیلید نخورده
۵۵ متر یکخواب ( نوساز ) تخلیه
ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در مقدم
۵۵ متر یکخواب ( نوساز ) تخلیه
آپارتمان ۶۰ متری تک خواب
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در مقدم
آپارتمان ۶۰ متری تک خواب
آپارتمان ۷۴ متری ۲ خوابه
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش در مقدم
آپارتمان ۷۴ متری ۲ خوابه
آپارتمان ۷۷متری 2خوابه
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۲ هفته پیش در مقدم
آپارتمان ۷۷متری 2خوابه
اپارتمان 51متری رهن کامل .
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در مقدم
۷۰ متر کلید نخورده انتهای برادران حسنی
ودیعه: ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲ هفته پیش در مقدم
۵۶ متر آپارتمان . فول امکانات ( نوساز )
ودیعه: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در مقدم
آپارتمان ۷۰متری دو خوابه
ودیعه: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در مقدم
آپارتمان ۷۰متری دو خوابه
آپارتمان ۷۰ متری در محله مقدم
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۴ هفته پیش در مقدم
بعدی