محل دردشت

رهن و اجاره انواع املاک مسکونی، خانه و آپارتمان در دردشت تهران

۵۰ متر آپارتمان بر دردشت مترو علم و صنعت اجاره
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در دردشت
۵۰ متر آپارتمان بر دردشت مترو علم و صنعت اجاره
آپارتمان 62 متری 1 خوابه فول امکانات
ودیعه: ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در دردشت
آپارتمان 62 متری 1 خوابه فول امکانات
دردشت خیابان عابدی آپارتمان
ودیعه: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۴ ساعت پیش در دردشت
آپارتمان یک خوابه ۵۰ متری در دردشت
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در دردشت
آپارتمان یک خوابه  ۵۰ متری در دردشت
تأیید اطلاعات
آپارتمان دو خوابه ۸۰ متری در دردشت
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در دردشت
آپارتمان دو خوابه  ۸۰ متری در دردشت
تأیید اطلاعات
آپارتمان دو خوابه ۸۵ متری در دردشت
ودیعه: ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در دردشت
آپارتمان دو خوابه  ۸۵ متری در دردشت
تأیید اطلاعات
آپارتمان دو خوابه ۸۰ متری در دردشت
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در دردشت
آپارتمان 2 واحده
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: ۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش در دردشت
آپارتمان 2 واحده
اجاره آپارتمان ٦٥ مترى دردشت
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش در دردشت
آپارتمان یک خوابه ۴۹ متری در دردشت
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در دردشت
آپارتمان یک خوابه  ۴۹ متری در دردشت
تأیید اطلاعات
آپارتمان دو خوابه ۷۲ متری در دردشت
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در دردشت
آپارتمان دو خوابه  ۷۲ متری در دردشت
تأیید اطلاعات
آپارتمان یک خوابه ۶۵ متری در دردشت
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در دردشت
آپارتمان یک خوابه  ۶۵ متری در دردشت
تأیید اطلاعات
آپارتمان یک خوابه ۶۲ متری در دردشت
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در دردشت
آپارتمان یک خوابه  ۶۲ متری در دردشت
تأیید اطلاعات
آپارتمان ۵۹ متری طبقه اول
ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در دردشت
آپارتمان ۵۹ متری طبقه اول
نارمک.دردشت میدان نخجیر ۶۵متر
ودیعه: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در دردشت
اپارتمان ۶۰ متری ۱ خواب فول
ودیعه: ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در دردشت
اپارتمان ۷۰ متر بازسازی شده
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در دردشت
آپارتمان یک خوابه ۶۰ متری در دردشت
ودیعه: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در دردشت
آپارتمان یک خوابه  ۶۰ متری در دردشت
تأیید اطلاعات
آپارتمان دو خواب 70 متری
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
دیروز در دردشت
اپارتمان ٥٧ متری نارمک میدون چهار
ودیعه: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
پریروز در دردشت
اپارتمان ٥٧ متری نارمک میدون چهار
رهن و اجاره قابل تبدیل
ودیعه: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
پریروز در دردشت
رهن و اجاره قابل تبدیل
آپارتمان سه خوابه ۱۴۰ متری در دردشت
ودیعه: ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در دردشت
آپارتمان سه خوابه  ۱۴۰ متری در دردشت
تأیید اطلاعات
آپارتمان دو خوابه ۸۰ متری در دردشت
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در دردشت
آپارتمان دو خوابه  ۸۰ متری در دردشت
اجاره ۵۵متر دردشت
ودیعه: ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
پریروز در دردشت
اجاره ۵۵متر دردشت
بعدی