رهن و اجاره انواع املاک مسکونی، خانه و آپارتمان در تهران‌سر تهران

100متر
ودیعه: ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در تهران‌سر
۱۰۵ متر ۲خواب *برج*فول امکانات/۲تراسه/تخلیه
ودیعه: ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در تهران‌سر
۱۰۵ متر ۲خواب *برج*فول امکانات/۲تراسه/تخلیه
اپارتمان ۵۳ متر یک خوابه
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ ساعت پیش در تهران‌سر
اپارتمان ۵۳ متر یک خوابه
آپارتمان ۹۰متری دو خوابه تخلیه
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در تهران‌سر
آپارتمان ۹۰متری دو خوابه تخلیه
آپارتمان ۱۰۵ متر ۲ خوابه
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۵ ساعت پیش در تهران‌سر
آپارتمان،۶۹متری ، دو خوابه (پاسداران تهرانسر)
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در تهران‌سر
آپارتمان،۶۹متری ، دو خوابه (پاسداران تهرانسر)
اجاره اپارتمان
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در تهران‌سر
۱۲۰ متری دوخواب
ودیعه: ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در تهران‌سر
اپارتمان ۶۹ متری دو خوابه
ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در تهران‌سر
اپارتمان ۶۹ متری دو خوابه
آپارتمان۸۷ متری/رهن کامل
ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۷ ساعت پیش در تهران‌سر
آپارتمان۸۷ متری/رهن کامل
۸۱متر آپارتمان خیابان اصلی تهرانسر
ودیعه: ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در تهران‌سر
۸۱متر آپارتمان خیابان اصلی تهرانسر
آپارتمان ۱۰۱ متری-هاشمی نژاد
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در تهران‌سر
۱۰۷ متر دوخواب
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش در تهران‌سر
۱۰۷ متر دوخواب
۱۰۵ متر دوخوابه مسکن
ودیعه: ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در تهران‌سر
۱۰۵ متر دوخوابه مسکن
آپارتمان 72 متری فول امکانات
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
مشاور املاک در تهران‌سر
آپارتمان 72 متری فول امکانات
اپارتمان ١٠٠متری خیابان اصلی تهرانسر
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در تهران‌سر
اپارتمان ١٠٠متری  خیابان اصلی تهرانسر
اپارتمان ۸۳متر تهران سر
ودیعه: ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در تهران‌سر
اپارتمان ۸۳متر تهران سر
۱۳۰متر۲خواب تهرانسر
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در تهران‌سر
۱۳۰متر۲خواب تهرانسر
آپارتمان ۸۰ متر فول امکانات رهن و اجاره تهرانسر
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در تهران‌سر
آپارتمان ۸۰ متر فول امکانات رهن و اجاره تهرانسر
50 متری شاهد شرقی تهرانسر
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در تهران‌سر
آپارتمان ۸۰ متر ۲ خواب همکف
ودیعه: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در تهران‌سر
آپارتمان۸۳ متری طبقه اول
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۹ ساعت پیش در تهران‌سر
۹۵متر.۲خواب.۵ساله.شهرک هاشمی نژاد.رهن کامل
ودیعه: ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
مشاور املاک در تهران‌سر
آپارتمان ۸۶ متری ۶ساله
ودیعه: ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
مشاور املاک در تهران‌سر
بعدی