رهن و اجاره انواع املاک مسکونی، خانه و آپارتمان در سلسبیل تهران

۶۵متر قابل تبدیل کمیل
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در سلسبیل
۶۵متر قابل تبدیل کمیل
آپارتمان ،۷.متری یک خواب
ودیعه: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش در سلسبیل
آپارتمان  ،۷.متری یک خواب
واحد۸۰متری دو خوابه خوش نقشه
ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۸ ساعت پیش در سلسبیل
واحد۸۰متری دو خوابه  خوش نقشه
58 متر زیر همکف خوش نقشه نور گیر
ودیعه: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش در سلسبیل
58 متر زیر همکف خوش نقشه نور گیر
اجاره آپارتمان مسکونی
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش در سلسبیل
۵۵متر ۱خواب (خوش بالای امام خمینی)
ودیعه: ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در سلسبیل
۵۵متر ۱خواب (خوش بالای امام خمینی)
110متر بوستان نوساز (فول)
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش در سلسبیل
110متر بوستان نوساز (فول)
۵۶مترسلسبیل(بالای سپه).دوخوابه.فقط مجردآقا
ودیعه: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۱ ساعت پیش در سلسبیل
80متری دو خوابه دامپزشکی خوش فول نوساز شده
ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۱ ساعت پیش در سلسبیل
80متری دو خوابه دامپزشکی خوش فول نوساز شده
قصرالدشت مرتضوی۵۵متر قابل تبدیل
ودیعه: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۲ ساعت پیش در سلسبیل
قصرالدشت مرتضوی۵۵متر قابل تبدیل
اجاره 95 متر*2خوابه*نوساز*پارکینگدار
ودیعه: ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در سلسبیل
اجاره 95 متر*2خوابه*نوساز*پارکینگدار
۷۳متر قصرالدشت نرسیده ب امام خمینی
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۳ ساعت پیش در سلسبیل
۴۴متر۱خواب (خوش رودکی)
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در سلسبیل
70 متر دو خواب ط همکف سلسبیل
ودیعه: ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۳ ساعت پیش در سلسبیل
70 متر دو خواب ط همکف سلسبیل
آپارتمان ۷۰ متر ۲ خواب با پارکینگ
ودیعه: ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۴ ساعت پیش در سلسبیل
آپارتمان ۷۰ متر ۲ خواب با پارکینگ
۷۰متر ۲خواب تک واحدی (خوش بالای امام خمینی)
ودیعه: ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در سلسبیل
۷۰متر ۲خواب تک واحدی (خوش بالای امام خمینی)
آپارتمان ۹۰ متری ۲ خوابه
ودیعه: ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۶ ساعت پیش در سلسبیل
آپارتمان ۴۵ متری ۱ خوابه
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۶ ساعت پیش در سلسبیل
آپارتمان ۴۵ متری ۱ خوابه
۱۰۰متر ۳ خوابه(سلسبیل)
ودیعه: ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش در سلسبیل
۱۰۰متر ۳ خوابه(سلسبیل)
رودکی مرتضوی ۴۲متر حتی مجرد
ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش در سلسبیل
رودکی مرتضوی ۴۲متر حتی مجرد
آپارتمان ۵۵ متری تک خوابه
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: مجانی
۱۸ ساعت پیش در سلسبیل
آپارتمان ۵۵ متری تک خوابه
۴۷متر فول کارون بین کمیل مرتضوی
ودیعه: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۸ ساعت پیش در سلسبیل
۴۷متر فول کارون بین کمیل مرتضوی
خانه دربستی مرتضوی بعداز خوش
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش در سلسبیل
خانه دربستی مرتضوی بعداز خوش
آپارتمان 58متر یک خوابه
ودیعه: ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در سلسبیل
آپارتمان 58متر یک خوابه
بعدی