خرید و فروش خانه کلنگی و زمین در یاسوج

زمین دونبش کیان آباد شیراز
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
مادوان پایین شهدای ۶
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری
مادوان پایین شهدای ۶
زمین جدول غوره
۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
باغ میوه زیبا و دلنشین در شهر توریستی سی سخت
۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری
باغ میوه زیبا و دلنشین در شهر توریستی سی سخت
زمین برنجکاری چارهزارمتر زیر پوشش قطره ای
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
زمین برنجکاری چارهزارمتر زیر پوشش قطره ای
زمین مالکی شرف آباد
۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
زمین مالکی شرف آباد
۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
زمین مسکونی.
توافقی
۴ ساعت پیش
زمین ۲۰۰متر
۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
زمین شمالی جدول غوره مختار خیابان 10 متری
توافقی
۵ ساعت پیش
زمین کشاورزی دشتروم
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
زمین مسکونی ۲۴۲ متر سرابتاوه
۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
اکبر آباد امیر کبیر ۱۵قواره دوم بر. خ. نقارخانه
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
۱۰۶ متر تجاری-مسکونی ( ،معاوضه)
۱,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
۱۰۶ متر تجاری-مسکونی ( ،معاوضه)
زمین زراعی ابی ۲۵۰متر روستامازه خریده
۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
زمین تجاری مسکونی تحقیقات مهریان
۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
۱۷۰۰ متر زمین در شهر پاتاوه
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
زمین تجاری
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
زمین،1000 متر،سروک
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
باغ ثمری سیب و گردو
توافقی
۵ ساعت پیش
باغ ۲۰۰۰متر مربعی ثمری گلابی
توافقی
۶ ساعت پیش
باغ ۲۰۰۰متر مربعی ثمری گلابی
200متر زمین قابل ساخت در جدول غوره
۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
فــروش یک قطعع زمین
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
زمین دونبش با آینده روشن پشت عمده فروشان جدید
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
زمین دونبش با آینده روشن پشت عمده فروشان جدید
قبلیبعدی