خرید و فروش و قیمت خودرو در یاسوج

سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۵
۲۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۸ تومان
۱ ساعت پیش
سمند X7 بنزینی، مدل ۱۳۸۲
۱۱۱,۱۱۱ کیلومتر ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
پژو 206 تیپ ۵، مدل ۱۳۹۳
۱۶۰ کیلومتر ۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
پژو 206 تیپ ۵، مدل ۱۳۹۳
پیکان وانت CNG، مدل ۱۳۸۴
۱۲۰ کیلومتر ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
پژو 405 GL - دوگانه‌ سوز LPG، مدل ۱۳۸۵
۴۹۰,۲۹۲ کیلومتر ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
پژو 405 GL - دوگانه‌ سوز LPG، مدل ۱۳۸۵
پژو 405 GL - دوگانه‌ سوز CNG، مدل ۱۳۹۰
۹ کیلومتر غیرقابل نمایش
۶ ساعت پیش
پراید 141 دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۸۵
۱,۱۱۱ کیلومتر ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
پراید 141 دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۸۵
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۷
۱,۰۰۰ کیلومتر ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۷
اردی ۸۲
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۷ ساعت پیش
پراید، مدل ۱۳۸۲. دوگانه ال پی جی
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
پراید، مدل ۱۳۸۲. دوگانه ال پی جی
پراید 141 ساده، مدل ۱۳۸۷
۴۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
پراید 141 ساده، مدل ۱۳۸۷
پژو 405 GL بنزینی، مدل ۱۳۸۹
۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۷ ساعت پیش
پژو 405 GL بنزینی، مدل ۱۳۸۹
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۸
۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۰
۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۶
۳۱۷,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۸ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۶
پراید 131 LE، مدل ۱۳۹۰
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۸ ساعت پیش
سمند LX ساده، مدل ۲۰۱۸ - ۱۳۹۷
۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹
۲۹۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱۰ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹
پژو 405 GLX - دوگانه‌ سوز LPG، مدل ۱۳۸۰
۲۵۶,۸۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱۰ ساعت پیش
پژو 405 GLX - دوگانه‌ سوز LPG، مدل ۱۳۸۰
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۳
۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱۱ ساعت پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۳
پژو پارس ELX، مدل ۱۳۸۴
۲۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
پژو پارس ELX، مدل ۱۳۸۴
پژو 405 (GLX(TU5 بنزینی، مدل ۱۳۹۶
۶,۹۰۰ کیلومتر ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
پژو 405 (GLX(TU5  بنزینی، مدل ۱۳۹۶
پژو پارس سال، مدل ۱۳۹۹
۶,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱۱ ساعت پیش
پژو پارس سال، مدل ۱۳۹۹
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۵
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱۱ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۵
بعدی